Cursusinformatie

Concurrentiebeding: onding of zegen?

Informatie: 

Het concurrentiebeding kan tot lastige problemen in de arbeidsrechtpraktijk leiden. Zeker in een wereld waarin internetbedrijven op mondiaal niveau opereren, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de rechten en de plichten van de werknemer en de werkgever als het gaat om het concurrentiebeding. De rechtbank Amsterdam bepaalde enkele jaren geleden bijvoorbeeld dat een medewerker van Booking.com nergens anders op de wereld aan de slag kan in de branche van het online hotel boeken. In hoger beroep werd de duur van dit verbod aan banden gelegd, niettemin blijkt hoe verstrekkend het concurrentiebeding kan zijn.

In deze cursus zet mr. M.W. (Michiel) Koole, partner bij HDK Advocaten, uiteen wat een concurrentiebeding precies is en welke formele vereisten aan het beding worden gesteld. Aan de hand van een aantal belangrijke uitspraken zoals het Philips/Oostendorp-arrest uit 2008 en de uitspraak in de zaak Brabant/Van Uffelen uit 1979, wordt verduidelijkt hoe de Hoge Raad tegen de formele eisen, die aan het concurrentiebeding worden gesteld, aan kijkt. 

Daarnaast komen het procesrecht aan de orde, de invloed van de Wet werk en zekerheid en tot slot behandelt Michiel Koole enkele varia omtrent het concurrentiebeding.      

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • Kunt u omschrijven wat een concurrentiebeding inhoudt
  • Kunt u de formele eisen, die aan het concurrentiebeding worden gesteld, benoemen
  • Kunt u omschrijven welke toetsstenen door de rechter worden gehanteerd in de belangenafweging
  • Weet u welke weg u dient te bewandelen in het procesrecht
  • Kunt u omschrijven welke invloed de Wet werk en zekerheid heeft op het concurrentiebeding
Auteur: 

mr. M.W. Koole (advocaat-partner HDK Advocaten Amsterdam)

Michiel Koole is partner bij HDK Advocaten te Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd in 2003 beëdigd als advocaat. Zijn aandachtsgebieden zijn met name concurrentiegeschillen, medezeggenschap en conflicten rond (statutair) directeuren. Naast zijn werk annoteert Michiel Koole juridische uitspraken, levert hij bijdragen aan juridische literatuur en verzorgt hij seminars. 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00