Cursusinformatie

Foute vriendjes, HALT en PIJ: straffen en maatregelen in het jeugdstrafrecht

Informatie: 

Wanneer u als advocaat een jeugdige bijstaat, dan zult u merken dat er in het jeugdstrafrecht een scala bestaat aan allerlei straffen en maatregelen die u in het commune strafrecht niet zult vinden: gedragsinterventies, gedragsbeïnvloedende maatregelen, HALT. Er komen in het jeugdstrafrecht ook heel wat partijen op uw pad waarmee een verdachte die minderjarig is, nu eenmaal te maken heeft of krijgt: zijn (of haar) ouders, de Raad voor de Kinderbescherming,  Jeugdreclassering et cetera.

 

In deze cursus Foute vriendjes, HALT en PIJ: straffen en maatregelen in het jeugdstrafrecht worden de bijzonderheden in het jeugdstrafrecht uitgediept door mr. dr. J.A.C. Bartels (senior raadsheer Gerechtshof Den Haag) en mr. F. Oehlen (jeugdstrafrecht advocaat te Beek). Zij bespreken in de video’s waar u mee te maken krijgt als advocaat en in de delen in tekst in deze cursus vindt u een overzicht van allerlei straffen en maatregelen en de criteria die daarvoor gelden.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u benoemen welke wetssystematiek er geldt in het materieel en formeel strafrecht
  • heeft u kennisgemaakt met HALT en weet u wat een doorverwijzing hiernaar betekent
  • heeft u een overzicht van de taak- en leerstraffen en van de gedragsinterventies
  • kunt u omschrijven welke criteria er gelden voor bijvoorbeeld de PIJ-maatregel
Auteur: 

mr. dr. J.A.C. Bartels (senior raadsheer Gerechtshof Den Haag)

mr. dr. J.A.C. Bartels is senior raadsheer en voorzitter van de Jeugdstrafkamer aan het Gerechtshof Den Haag. Eerder was hij als kinderrechter verbonden aan de Rechtbank Amsterdam en daarvoor werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht het Jeugdstrafrecht. 

Naast zijn werk als raadsheer is Han Bartels auteur van de studiepocket Jeugdstrafrecht, redacteur bij het handboek Jeugdpsychiatrie en Recht en leidt hij als docent bij SSR Opleidingen kinderrechters en officieren van justitie op in het jeugdstrafrecht. Han Bartels was 12 jaar lang voorzitter van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) waarin hij in hoger beroep klachtzaken behandelde tegen een Justitiële Jeugdinrichting en klachten over plaatsing en overplaatsing in JJI's.

mr. F. W. Oehlen (advocaat Crombag Oehlen Advocaten Beek)

Floor Oehlen studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2002 werkt zij als advocaat in strafzaken. Floor Oehlen is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NvSA), de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) en de vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN).  

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00