Cursusinformatie

Huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen

Informatie: 

Aanstaande echtgenoten worden veelal aangeraden om in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding op te nemen (ook wel het 'Amsterdams' verrekenbeding genoemd). Eens per jaar zouden zij dan wat van hun inkomen resteert samen moeten voegen en dat dan bij helfte verdelen. In de praktijk blijkt dat aan dit periodiek verrekenbeding vrijwel nooit gevolg wordt gegeven en dat leidt bij een echtscheiding tot problemen en wrijving.

In deze cursus komt de toepassing van het periodiek en finaal verrekenbeding aan de orde. De beleggingsleer wordt daarbij behandeld evenals de waarde van de echtelijke woning. Tevens komen het voorhuwelijkse vermogen en de (verpande) polis van de levensverzekering aan bod. Tot slot gaat de auteur in op aspecten als redelijkheid en billijkheid.  

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus: 

  • Bent u in staat om uw cliënten te adviseren over de gevolgen van een gedurende het huwelijk niet nagekomen verrekenbeding;
  • Kunt u uw cliënten adviseren over de werking van het niet-nagekomen periodiek verrekenbeding in combinatie met de eigen woning en de daaraan verbonden hypothecaire geldlening;
  • Kunt u adviseren over de invloed van redelijkheid en billijkheid op de werking van tussen echtgenoten overeengekomen huwelijkse voorwaarden. 
Auteur: 

mr. T.M. Subelack (advocaat Banning)

Thomas Subelack is vanaf 2004 werkzaam bij Banning N.V. Daarvoor was hij als docent privaatrecht verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Thomas Subelack is gespecialiseerd in het Familierecht. Hij werkt als advocaat en als scheidingsmediator. Bovendien is hij als arbiter werkzaam bij het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.). Thomas Subelack heeft bijzondere expertise op het gebied van het Huwelijksvermogensrecht. Hij publiceert daarover geregeld in juridische vakbladen. Daarnaast is hij docent bij verschillende postdoctorale opleidingen. 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00