Wwft

Informatie

Iedere advocaat, (kandidaat- of toegevoegd) notaris en belastingadviseur heeft in zijn praktijk te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet als juridisch dienstverlener of Wwft-instelling weten wie uw cliënt is en wat uw cliënt met een transactie beoogt, en u moet kunnen beoordelen in hoeverre een (voorgenomen) transactie als ongebruikelijk moet worden beschouwd. Aan u de uitdaging om deze verplichtingen na te leven en te implementeren in uw normale praktijkuitoefening.
De Wwft is veranderd. Al in mei 2015 is een nieuwe Europese richtlijn aangenomen om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Deze vervangt de derde richtlijn en de richtlijn omtrent Politiek Prominente Personen (PPP-richtlijn).Deze laatste richtlijn bepaalt wie als politiek prominent persoon beschouwd moet worden en dat is relevant omdat op zo'n persoon verscherpt cliëntenonderzoek toegepast moet worden.

De Vierde richtlijn is geïmplementeerd in de gewijzigde Wwft. Deze is tezamen met het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme op 25 juli 2018 in werking getreden. De laatste wijzigingen zijn in de cursus opgenomen, deze e-learning sluit daarmee aan op de actuele stand van zaken rondom de Wwft.  
Deze cursus behandelt voorts de wettelijke regels over het identificeren van uw cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties zoals vastgelegd in de Wwft. De belangrijkste begrippen uit de Wwft worden uitgelegd en toegepast. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt aandacht besteed aan alle facetten van cliëntenonderzoek. Ook wordt ingegaan op het opstellen van kantoorbeleid, het UBO-register en het melden van ongebruikelijke transacties.
Deze cursus beoogt de advocaat, notaris en belastingadviseur inzicht te geven in de werking van de Wwft en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk.

Deze cursus is geactualiseerd in oktober 2018.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

-    kunt u de begrippen ‘witwassen’, ‘terrorismefinanciering’, ‘UBO’ en ‘PPP’ omschrijven;
-    kent u het toepassingsbereik van de Wwft en kunt u dit in uw praktijk toepassen;
-    kunt u uw cliënten identificeren en de identiteit op de juiste wijze verifiëren;
-    kunt u uw kantoorbeleid opstellen in overeenstemming met de Wwft;
-    kunt u ongebruikelijke transacties herkennen en melden;
-    weet u welke wetswijzigingen op Europees en nationaal niveau in 2018 in werking zijn getreden.

Auteur

  • mr. dr. B.S.M. Snijder-Kuipers

    Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar bul aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar rechtenstudie voltooide zij de studie Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2010. Ze is werkzaam als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en fellow bij het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Birgit Snijder-Kuipers is auditor van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, verzorgt nationaal en internationaal lezingen op het gebied van de Wwft en verzorgt publicaties over de Wwft. Daarnaast is zij op het gebied van het ondernemingsrecht betrokken als auteur van verschillende juridische uitgaven en medewerker van diverse tijdschriften.