Inleiding bouwrecht: aanneming van werk

Informatie

Het bouwrecht is een breed rechtsgebied waarin de branche van de bouw wordt behandeld. Naast het privaatrechtelijke bouwrecht is ook het publiekrechtelijke bouwrecht, het ruimtelijke ordeningsrecht van belang omdat er vaak eerst een publiekrechtelijk kader nodig is, wil er daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Het privaatrechtelijke deel, dat in deze eerste cursus Inleiding bouwrecht aan de orde komt, gaat over de uitvoeringspraktijk en vindt zijn basis in het Burgerlijk Wetboek. In deze cursus wordt primair aandacht besteed aan titel 12 van Boek 7, waarin de aanneming van werk wordt behandeld. Waar nodig wordt een uitstapje gemaakt naar de, in de bouw veel gebruikte Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) en de belangrijkste jurisprudentie met betrekking tot de waarschuwingsplicht.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • hebt u inzicht in de verschillende fasen van het bouwtraject en de verschillende spelers die daarin een rol kunnen spelen;
 • bent u op de hoogte van de wettelijke systematiek die van toepassing is op de aanneming van werk;
 • weet u welke wettelijke waarschuwingsverplichtingen er gelden voor de aannemer en aan welke wettelijke vereisten een aannemingsovereenkomst moet voldoen;
 • bent u op de hoogte van de bijzondere bepalingen voor de consumentenbouw;
 • bent u op de hoogte van de juridische valkuilen die u tegen kunt komen bij de uitvoering en in de opleveringsfase;
 • weet u welke partijen aansprakelijkheid kunnen zijn voor gebreken die zich voordoen na de oplevering.

 

Auteur

 • prof. mr. J.M. Hebly

  Jan-Michiel Hebly studeerde in 1982 af aan de Universiteit Leiden en is sindsdien werkzaam als advocaat. In 1994 promoveerde hij. Zijn specialisaties zijn het aanbestedingsrecht en het bouwrecht.

  Jan-Michiel Hebly heeft diverse publicaties op zijn naam staan op deze gebieden en het procesrecht. Verder is hij lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Country Reporter van de European Procurement & Public Private Partnership Law Review (EPPPL). Met ingang van 1 mei 2003 is hij tevens als hoogleraar Bouwrecht- en Aanbestedingsrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij advocaat/of counsel bij Benthem Gratama Advocaten.