Actualiteiten insolventierecht

Informatie

In het huidige insolventierecht zijn we vaak aangewezen op zware procedures, zoals faillissement of surseance van betaling wanneer een onderneming een zware schuldenlast met zich meebrengt. Daar komt verandering in; er gaan radicale veranderingen plaatsvinden in het insolventierecht. De meer in het oog springende ontwikkelingen komen uit de koker van de wetgever (nationaal en Europees) en worden door de docent in de cursus besproken, als ook een toongevende zaak over verrekening in het zicht van faillissement.

In deze cursus ligt de nadruk op het materieel insolventierecht, niet het insolventieprocesrecht.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u advies uitbrengen met kennis van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het insolventierecht
  • bent u geïnformeerd over het Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht
  • heeft u inzicht in het Wetsontwerp Wet overgang onderneming in faillissement (WOVO) en het Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Auteur

  • mr. K.A. Messelink

    Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures.

    Als zelfstandig juridisch adviseur adviseert Kaj Messelink ondernemingen, financiers en advocaten op het terrein van het insolventierecht, contractenrecht en civiel procesrecht. Ook doceert hij geregeld diverse praktijkbeoefenaren over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden en is hij lid van de curriculumcommissie burgerlijk recht van de beroepsopleiding advocaten.