Recente rechtspraak Huurrecht 2019-II

Informatie

In deze aflevering van Recente rechtspraak Huurrecht 2019-II worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen half jaar besproken. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: de nieuw verschenen literatuur en modelovereenkomsten, de kwalificatie van het gehuurde, de deelbare prestatie, de Hennep- en Opiumwet en toerekening in het kader van artikel 7:219 BW, medehuur en huurtermijnen 290-bedrijfsruimte. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van huurrecht.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de¬†belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie uit de voorgaande periode benoemen op het gebied¬†van huurrecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. E.P.W. Korevaar

    Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

    Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerend zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

    Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.