Ontwikkelingen Contractenrecht 2019

Informatie

In deze cursus komen de actualiteiten van het contractenrecht van het afgelopen halfjaar aan bod. Centrale thema’s zijn het beëindiging van overeenkomsten, ontbinding van overeenkomsten (de tenzij-bepaling) en de opzegging van overeenkomsten. Ook een thema die in de belangstelling staat is de zogenaamde wil- &vertrouwensleer. Zijn er afgelopen halfjaar een aantal standaardarresten geweest, en zo ja, welke? Deze worden in de cursus Ontwikkelingen Contractenrecht besproken. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

 • bent u bekend met de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht
 • bent u bekend met de aandachtspunten bij onderwerpen als de wil-& vertrouwensleer, ontbinding van overeenkomsten, opzegging, boetebeding en kwijting
 • kunt u scherper adviseren en procederen inzake overeenkomsten

Auteur

 • prof. mr. dr. T.H.M. Van Wechem

  Prof. mr. dr. Edwin van Wechem is zelfstandig adviseur te Amsterdam en hoogleraar corporate legal counselling aan de Open Universiteit (OU). 

 • mr. M Wallart

  Mr. Marco Wallart is advocaat in Amsterdam sinds 1993 en werkt thans als advocaat/partner bij C-Legal advocaten. Hij begon zijn carrière bij BakerMcKenzie in Amsterdam, waar hij werkzaam was in de ondernemingsrechtpraktijk en zich specialiseerde in het (internationale) contractenrecht en procesrecht en tevens enige jaren bestuurder was. Marco houdt zich primair bezig met het adviseren en procederen over (internationale) commerciële overeenkomsten en treedt ook op als arbiter of advocaat in arbitrale procedures.

  Marco publiceert regelmatig op het gebied van het contractenrecht, IPR en vermogensrecht. Hij is redacteur van het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk en de Groene Serie Vermogensrecht. Hij doceert onder meer bij de Grotiusopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren, de Law Firm School en de Beroepsopleiding van de Orde van Advocaten op het gebied van commerciële overeenkomsten, totstandkoming, uitleg en rechtsmiddelen.