Inleiding insolventierecht II: de curator en surseance van betaling

Informatie

Het insolventierecht is volop in ontwikkeling. De economische crisis heeft meegebracht dat het belang van dit specialisme is toegenomen. Hetzelfde geldt voor de aandacht die het insolventierecht heeft in de media. Faillissementen van onder andere DSB, Lehman Brothers, Schoenenreus en Estro (kinderdagverblijven) hebben het nodige stof doen opwaaien.

Intussen bleef de wetgever de steeds luider wordende roep om aanpassing van het insolventierecht – de Faillissementswet is een product uit de negentiende eeuw – negeren. Recentelijk is daarin verandering gekomen en ontwaren we op dit terrein een toenemende belangstelling en activiteit van de wetgever, al blijft de door velen nodig geachte algehele herziening van het insolventierecht voorlopig uit.

In het eerste deel van deze tweedelige cursus kwamen de hoofdlijnen van het insolventierecht aan de orde en werd het faillissement behandeld. Dit tweede deel van deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie van de faillissementscurator en aan de surseance van betaling.

Geactualiseerd: oktober 2018.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de taken en werkwijze van de faillissementscurator beschrijven;
 • aangeven welke rechten en verplichtingen de faillissementscurator jegens de verschillende betrokkenen in een faillissement heeft;
 • uitleggen op welke wijze u kunt opkomen tegen handelen of nalaten van de faillissementscurator;
 • beschrijven hoe een surseance van betaling verloopt;
 • uitleggen welke rechtsgevolgen een surseance heeft;
 • aangeven hoe de surseance in de praktijk verloopt.

Auteur

 • mr. K.A. Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures.

  Ook doceert hij geregeld diverse praktijkbeoefenaren over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden en is hij lid van de curriculumcommissie burgerlijk recht van de beroepsopleiding advocaten.