Recente rechtspraak Relatievermogensrecht 2019-II

Informatie

In deze aflevering van Recente rechtspraak Relatievermogensrecht worden de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode (juli - december 2019) behandeld. In deze cursus wordt jurisprudentie besproken over verknochtheid, de uitsluitingsclausule, vergoedingsrechten en natuurlijke verbintenis/fiscaliteit. De docent gaat daarnaast ook in op het relatievermogensrecht in het algemeen en de gemeenschap van goederen en de verdeling daarvan. Tot slot bespreekt mr. dr. Zonnenberg van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden in relatie tot alimentatie, ontslagvergoeding en bewijsvermoedens.

 

Deze cursus is opgenomen in december 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het Relatievermogensrecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

    Louis Zonnenberg is docent bij diverse postdoctorale specialisatieopleidingen, oud-voorzitter van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars) en raadsheer-plaatsvervanger in de familiekamers van de gerechtshoven 's-Gravenhage en Amsterdam. Daarnaast is hij auteur van het boek Scheidingsmediation en van het handboek Het Verrekenbeding en tevens is hij redactielid van het tijdschrift voor scheidingsrecht (het EB) en van Rechtspraak Familierecht.