Beslag en executie

Informatie

Vrijwel iedere advocaat kan in de praktijk geconfronteerd worden met het beslag- en executierecht.  Bijvoorbeeld door zelf beslag te leggen, of wanneer de wederpartij dat doet. Maar ook als de cliënt als derde-beslagene met een beslag wordt geconfronteerd en advies nodig heeft. De laatste situatie kent zijn eigen dynamiek en complexiteit en is niet alleen voor advocaten maar ook voor bedrijfsjuristen belangrijk om te doorgronden. Het beslag- en executierecht, met zijn formaliteiten, termijnen en samenhang met het procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht, wordt in de praktijk vaak als complex en ondoorzichtig ervaren.
In deze cursus worden de belangrijkste leerstukken van het beslag- en executierecht op een rij gezet, met een focus op de rechtspraktijk. Naast een algemene behandeling van het rechtsgebied wordt bijzondere aandacht besteed aan:

 • de vereisten aan het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag en de behandeling van dat verzoekschrift
 • de positie van de beslagene (opheffing, onrechtmatig beslag);beslag en bankgaranties
 • ontwikkelingen in het executierecht, met name rondom de executoriale verkoop van onroerende zaken

Door gebruik van voorbeelden en een aantal multiplechoicevragen wordt in de cursus een verbinding gelegd tussen de dogmatiek en de rechtspraktijk. Het beslag- en executierecht krijgt voor een belangrijk gedeelte vorm in de jurisprudentie, reden waarom speciaal aandacht wordt besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak. Rode draad in deze cursus is de balans tussen de juridische positie van de beslaglegger en die van de beslagene.
 

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
 • kunt de belangrijkste onderdelen van het beslag- en executierecht en hun onderlinge samenhang beschrijven
 • kunt u belangrijke materieel- en goederenrechtelijke aspecten betrekken in uw analyse van praktische vraagstukken in het beslag- en executierecht
 • kunt u snel de belangrijkste risico’s in kaart brengen en bovendien de processuele kansen benutten
 • kunt u beoordelen welke agenda dient te worden gevolgd
 • kunt u anticiperen op mogelijke vervolgstappen van uw wederpartij
 • kunt u de belangrijkste actuele ontwikkelingen in de beslagpraktijk benoemen

Auteur

 • mr. dr. G.J.P. Molkenboer

  Gijs Molkenboer studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Na werkzaam te zijn geweest in de advocatuur is hij in 2001 in dienst getreden van SNS REAAL NV. Sinds 2015 is hij Head Insurance Law & Litigation bij VIVAT N.V. Daarnaast is hij verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur maakt hij deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging en de Financieel Juridische Reeks. In 2020 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp “Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag”. Gijs Molkenboer heeft bijzondere belangstelling voor het tuchtrecht, als vaardighedentrainer beroepsattitude en beroepsethiek bij de Beroepsopleiding advocatuur. In 2020 heeft hij het hoofdstuk Tuchtrecht voor financiële instellingen/financiële sector in het boek Tuchtrecht in de financiële sector geschreven.