Recente rechtspraak Familierecht 2020-I

Informatie

In deze nieuwe aflevering van Recente rechtspraak Familierecht 2020-I bespreekt prof.mr. em. Paul Vlaardingerbroek jurisprudentie uit de periode september 2019 – februari 2020. Aan de orde komen onder meer uitspraken over partner- en kinderalimentatie en gezag en omgang. Ook gaat hij nader in op relevante wetsvoorstellen en -wijzigingen op het gebied van familierecht.

Deze cursus is opgenomen in maart 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het familierecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • prof. mr. P. Vlaardingerbroek

    Paul Vlaardingerbroek is emertitus hoogleraar Familie- en Jeugdrecht aan de Law School van Tilburg University. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Tevens is hij voorzitter van de sectie Jeugd van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

    Paul Vlaardingerbroek heeft veelvuldig gepubliceerd over het familie- en jeugdrecht in ruime zin.