Inleiding insolventierecht I: hoofdlijnen insolventierecht en faillissement

Informatie

Het insolventierecht is volop in ontwikkeling. De economische crisis heeft meegebracht dat het belang van dit specialisme is toegenomen. Hetzelfde geldt voor de aandacht die het insolventierecht heeft in de media. Faillissementen van onder andere DSB, Lehman Brothers, Schoenenreus en Estro (kinderdagverblijven) hebben het nodige stof doen opwaaien. De wetgever ondertussen bleef de steeds luider wordende roep om aanpassing van het insolventierecht – de Faillissementswet is een product uit de negentiende eeuw – negeren. Recentelijk lijkt daarin verandering gekomen en is op dit terrein een toenemende belangstelling en activiteit van de wetgever te ontwaren, al blijft de door velen nodig geachte algehele herziening van het insolventierecht voorlopig uit.

Deze cursus behandelt de hoofdlijnen van het huidige insolventierecht en gaat in op het faillissement. Er worden praktijkvoorbeelden gegeven om de stof te verlevendigen, waarbij herhaaldelijk wordt teruggegrepen op de casus van een aannemer die in financiële moeilijkheden zit. Deze cursus is het eerste deel van de tweedelige cursus Inleiding insolventierecht. In deel II wordt aandacht besteed aan de positie en taken van de curator en komt de surseance van betaling aan de orde.

Geactualiseerd: januari 2018

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de plaats en context van het insolventierecht aangeven en de beginselen waarop dit is gebaseerd;
 • kunt u uitleggen hoe de procedure tot faillietverklaring verloopt en welke gegevens een verzoekschrift tot faillietverklaring moet bevatten;
 • kunt u de voordelen van een activa-transactie vanuit faillissement te benoemen alsmede die van een akkoord;
 • kunt u aangeven of een schuld een faillissementsschuld, boedelschuld of niet-verifieerbare schuld is en duiden welke regels voor betaling/uitkering gelden;
 • kunt u beschrijven hoe een faillissement wordt afgewikkeld;
 • kunt u de vernietigingsregels van de actio pauliana toepassen op een niet-complexe casus;
 • kunt u de hoofdregels van het arbeidsrecht in faillissement omschrijven.

Auteur

 • mr. K.A. Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures.

  Ook doceert hij geregeld diverse praktijkbeoefenaren over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden en is hij lid van de curriculumcommissie burgerlijk recht van de beroepsopleiding advocaten.