Fiscaal Corona Journaal

Informatie

De overheid heeft een flink aantal maatregelen genomen om op fiscaal terrein het leed voor ondernemers zoveel mogelijk te verzachten. In dit speciale journaal zetten we deze maatregelen voor u op overzichtelijke wijze op een rij. Gezien deze maatregelen nog met regelmaat worden uitgebreid, aangepast en ingevuld wordt dit journaal met grote regelmaat aangepast op de lopende ontwikkelingen. In de afsluiting bieden we u daarnaast de links naar relevante informatie.

Deze cursus heeft een update gehad en bevat nu ook scoringsvragen. Met deze cursus kunt u vanaf nu 2 PO-punten behalen. Indien u de cursus eerder heeft gevolgd kunt u de cursus nogmaals doorlopen en de scoringsvragen maken om in aanmerking te komen voor de PO-punten.

Deze cursus is geactualiseerd op 17 maart 2021.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van alle getroffen maatregelen m.b.t. de coronacrisis
  • beschikt u over de benodigde informatiebronnen

Auteur

  • mr. H.A. Elbert

    Heleen Elbert is fiscaal jurist en oud-belastinginspecteur. Zij is werkzaam als belastingadviseur bij ELBERT FISCAAL. Als auteur is zij verbonden aan o.m. het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, de fiscale encyclopedie Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht en het tijdschrift Belastingzaken. Daarnaast zijn onder meer de volgende boeken van haar hand: ‘De auto, zakelijk en privé’ (Sdu Uitgevers) en ‘Parkeerbon? Nee dank u!’ (Bzzztôh). Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen en trainingen op, onder meer, het gebied van de autobelastingen.

    Heleen focust zeker niet alleen op autobelastingen. Met haar brede fiscale kennis adviseert zij ondernemers ook inzake estate planning, firmaproblematiek in het mkb en echtscheiding.