De gevolgen van corona voor de huurrechtpraktijk

Informatie

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat vele huurders en verhuurders hun verplichtingen uit huurovereenkomsten niet meer kunnen nakomen. In deze actualiteitencursus wordt in korte tijd behandeld wat de consequenties van de coronacrisis zijn voor de huur van zowel woon- als winkelruimte en hoe u de tijdelijke wetgeving op dit gebied kunt vertalen naar een succesvolle toepassing in uw eigen praktijk.

Deze cursus is opgenomen in april 2020.

Preview

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de consequenties van de coronacrisis voor de huur van woon- en winkelruimte
  • kunt u deze inzichten vertalen naar een succesvolle toepassing in uw eigen praktijk

Auteur

  • mr. E.P.W. Korevaar

    Elout Korevaar (1978) studeerde rechten in Leiden en kwam tijdens zijn studie in aanraking met het huurrecht. Na zijn afstuderen werkte hij als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. In 2006 maakte hij de overstap naar de advocatuur waar hij zich verder specialiseerde in het civiele vastgoedrecht. Hij werkte voor diverse gerenommeerde kantoren en adviseerde en procedeerde voor overheden, beleggers, zorginstellingen, verhuurders en winkeliers.

    Elout adviseert over huurrecht, bouwrecht en koop en verkoop van onroerend zaken. Hij heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in grootschalige renovaties van woonwijken en winkelcentra, alsmede in huurprijstoetsing van winkelruimten. Elout verzorgt over deze onderwerpen regelmatig cursussen. Naast advocaat is hij docent huurrecht aan de Universiteit Leiden.

    Elout is lid van de vereniging van huurrechtadvocaten, de juristenvereniging appartementsrecht en de vereniging voor bouwrechtadvocaten.