Wet normering topinkomens in een notendop

Informatie

In 2003, 2004 ontstond er commotie over de topinkomens van bestuurders in de (semi)publieke sector. De toen in het leven geroepen commissie-Dijkstal, onder leiding van VVD-coryfee Hans Dijkstal, constateerde dat de minister-president zwaar onderbetaald werd ten opzichte van anderen op leidinggevende posities in het publieke domein: de "Balkenende-norm" was een feit. Een aantal jaren later werd de Wet normering topinkomens ingevoerd. Hoewel hiermee de discussie over de normering van topinkomens nog lang niet is verstomd, denk aan de bezoldiging van sommige televisiepresentatoren, ligt er inmiddels een woud aan regelgeving, zoals Beleidsregels WNT 2019, een Uitvoeringsregeling en Uitvoeringsbesluit, Controleprotocol WNT 2018, met ieder jaar aanpassingen. 

In deze cursus gaat mr. H.A. Hoving in op de Wet normering topinkomens. In zes overzichtelijke blokken behandelt hij achtereenvolgens; de achtergrond van de WNT, de definitie van het begrip "topfunctionaris", de semipublieke sector, de drie bezoldigingsregimes, het overgangsrecht, toezicht en handhaving en tot slot behandelt hij enkele varia en actualiteiten met betrekking tot de WNT.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste regelgeving omtrent de normering van topinkomens.

Deze cursus is geactuliseerd in maart 2019

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • Bent u op de hoogte van de geldende regelgeving omtrent topinkomens
 • Kunt u het begrip topfunctionaris omschrijven
 • Kunt u beschrijven wat wordt verstaan wordt onder de "semipublieke sector"
 • Kunt u uitleggen welke bezoldigingsregimes van toepassing zijn

Auteur

 • mr. H.A. Hoving

  Henk Hoving werd in 1983 beëdigd als advocaat na zijn studie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1987 werd hij advocaat bij Dirkzwager in Nijmegen. Hij is een van de vijf partners van de sectie arbeids- en pensioenrecht.

  Zijn specialisatie bestaat uit het adviseren en procederen op het terrein van het arbeids- en ambtenarenrecht en pensioen- en medezeggenschapsrecht. Voorts is hij specialist op het gebied van onderwijsrecht. Hij heeft veel ervaring op het terrein van conflicten in de boardroom.

  Naast zijn praktijk is Henk Hoving jarenlang bestuurslid geweest van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA) en lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan over met name pensioen en de Wet normering topinkomens (WNT).