Recente rechtspraak Strafrecht 2020-III

Informatie

In deze aflevering van Recente rechtspraak Strafrecht worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal (april - juni 2020) besproken. Mr. W.J. Ausma gaat in op de nieuw aangenomen Wet Straffen en beschermen. Hij gaat tevens in op de indicatiepunten van het hof Den Haag voor moord en doodslag alsmede drugsdelicten. De docent bespreekt jurisprudentie over onder meer straftoemeting moord, de definitieve uitspraak inzake Anne Faber, anonieme verklaring, strafbare poging en een inbeslaggenomen hond. Daarnaast behandelt hij jurisprudentie met betrekking tot lijfsdwang, gijzeling en nihilstelling.

Deze cursus is opgenomen in juli 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot het strafrecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. W.J. Ausma

    Willem Jan Ausma is sinds 1995 advocaat en onderscheidt zich door zijn moderne zakelijke uitstraling en zijn krachtige pleidooien en gloedvolle betogen. Hij geldt als een van de toonaangevende advocaten in Utrecht en heeft al veel cliënten bijgestaan in spraakmakende zaken waaronder de Hofstadzaak (Jason W.) en samen met Onno de Jong het Passageproces (Fred R.), het grootste liquidatieproces in de Nederlandse strafrechtgeschiedenis.

    Willem Jan Ausma is auteur van diverse juridische uitgaven, redacteur van het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, doceert bij diverse opleidingsinstituten, geeft geregeld gastcolleges en lezingen en is blogger bij het blad Mr.