Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2020 - I

Informatie

Er is weer veel gebeurd in het arbeidsrecht. In deze aflevering van Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2020 bespreken prof. mr. dr. A.R. Houweling en mr. dr. P. Kruit op enthousiaste wijze de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht. Er wordt onder andere ingegaan op de i-grond, wijziging van arbeidsvoorwaarden, billijke vergoeding en de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst. Ook staan de docenten stil bij spraakmakende rechtspraak als gevolg van de coronacrisis en gaan zij nader in op het Victoria-arrest dat grote gevolgen heeft voor de gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Deze cursus is ontwikkeld in september 2020

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het arbeidsrecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk
  • kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen

Auteur

  • prof. mr. dr. A.R. Houweling

    Ruben Houweling is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland. (JIN) Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk en hij ontwikkelde de kennisbank AR Updates.nl. Daarnaast is hij lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en verzorgt hij regelmatig lezingen en seminars voor opleidingsinstituten als CPO, OSR en PALA. 

  • mr. dr. P. Kruit

    Pascal Kruit is partner bij Boontje Advocaten te Amsterdam. Hij heeft veel ervaring op het gebied van het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht. Pascal studeerde cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan diezelfde universiteit. Tot 1 januari 2018 was Pascal daar ook docent en onderzoeker. Naast zijn reguliere werkzaamheden is Pascal Kruit docent voor verschillende opleidingsinstituten en is hij voorts auteur voor Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, Kluwer Losbladige, AR-Updates en WWZ in Modellen. Pascal publiceert ook regelmatig (wetenschappelijke) artikelen en annotaties in arbeidsrechtelijke vakliteratuur.