Pre-Brede Herwaarderingslijfrenten: oud regime lijfrenten

Informatie

Pre-Brede Herwaarderingslijfrenten zijn actueler dan u wellicht denkt. Deze oud regime lijfrentencontracten zijn veelvuldig afgesloten voor 1992, maar veel van uw klanten zullen nog dit soort contracten hebben. Dan is de vraag hoe zij die het beste kunnen gebruiken. En dat is precies waar u als adviseur een belangrijke rol kunt spelen: het optimaal benutten van de vele aanwendingsmogelijkheden van deze regeling. Daar ligt in deze cursus dan ook het zwaartepunt op. Na een korte introductie bespreekt mr. dr. G.M.C.M. Staats LLM met veel voorbeelden alle tips die voor een goede advisering van belang zijn en wijst hij u op de valkuilen.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2021.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de ontstaansgeschiedenis van de pre-Brede Herwaarderingslijfrenten
  • weet u waar u alle informatie rond deze oud regime lijfrenten kunt vinden
  • kent u de basis van ons pensioenstelsel en het lijfrentebegrip
  • kunt u uw klant goed adviseren over de voor hem of haar meest voordelige aanwendingsmogelijkheden van de pre-Brede Herwaarderingslijfrenten
  • weet u welke valkuilen u moet vermijden in de aanwending van de pre-Brede Herwaarderingslijfrenten
  • kent u de aandachtspunten bij stakingslijfrente in het kader van pre-Brede Herwaarderingslijfrenten

Auteur

  • mr. dr. G.M.C.M. Staats LLM

    Mr. dr. Gerard M.C.M. Staats LLM is fiscaal jurist en sinds 2001 als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Gerard werkt ook als Senior Manager op het Bureau Vaktechniek bij BDO Belastingadviseurs, met als voornaamste taken pensioen, individuele toekomstvoorzieningen en de eigen woning. In januari 2014 is hij gepromoveerd op het proefschrift Personal Pensions in the EU: Guidelines for an integrated model. Van zijn boek Lijfrenteverzekeringen in de Wet IB 2001 (Sdu, 2001), verscheen in 2014 de 3e druk. Van Kapitaalverzekeringen in de Wet IB, box 1 of box 3 (Sdu, 2002) verscheen een 3e druk in 2015, waarin het Eigenwoningsparen centraal staat. Ook werkte hij als co-auteur mee aan Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding (Sdu, 2003, 2007, 2013), De Eerste Pijler, De Tweede Pijler en De Derde Pijler (Kluwer) en het Compendium Estate Planning. Hij is redacteur van het Compendium Echtscheiding. Gerard is redacteur van NDFR-IB (onderdeel kapitaalverzekeringen) en treedt regelmatig op als docent bij diverse organisaties.