Ontwikkelingen WHOA

Informatie

Er is zowel door civilisten als door fiscalisten reikhalzend uitgekeken naar de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die op 6 oktober 2020 door de Eerste Kamer is aangenomen. Deze nieuwe wet biedt meer flexibiliteit bij het herstructureren van schulden. Een akkoord over het terugbrengen van schulden kan niet langer door een individuele schuldeiser of aandeelhouder worden tegengehouden: als een meerderheid instemt met het akkoord kan een rechter dat akkoord onder deze wet bevestigen. Zo kan in meer gevallen een faillissement worden voorkomen. In deze editie van Focus op bespreken mr. K.A. Messelink en mr. W. Dijkstra de bijzonderheden van de WHOA vanuit zowel civiel als fiscaal perspectief.

De cursus is initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij hebben hem echter ook voor advocaten beschikbaar gesteld omdat de materie vanuit fiscaal oogpunt ook voor u als advocaat erg relevant en interessant kan zijn. 

Deze cursus is opgenomen in oktober 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de WHOA uit zowel civiel als fiscaal perspectief duiden
 • weet u wat de WHOA kenmerkt en wat met een akkoord kan worden bereikt
 • weet u hoe de procedure eruit ziet en welke flankerende voorzieningen beschikbaar zijn
 • weet u wat de spelregels zijn bij een klassenverdeling van schuldeisers
 • weet u hoe de homologatie werkt
 • kent u het belang van de fiscaliteit bij deze regeling
 • kent u de aandachtspunten bij vrijval van winst en fiscale verliezen
 • weet u welke rol de fiscale aspecten spelen bij de verschillende fiscale posities

Auteur

 • mr. K.A. Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures.

  Ook doceert hij geregeld diverse praktijkbeoefenaren over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden en is hij lid van de curriculumcommissie burgerlijk recht van de beroepsopleiding advocaten.

 • mr. W. Dijkstra

  Wiebe Dijkstra is gespecialiseerd in internationaal en Nederlands belastingrecht. Hij adviseert over complexe grensoverschrijdende fusie- en overnametransacties, investeringsstructuren en belastinggeschillen. Hij is actief lid van de groep belastingexperts van de Dutch Fund and Asset Manager Association (DUFAS). Hij geeft regelmatig lezingen over internationaal belastingrecht, o.a. voor de International Bar Association (IBA) en de universiteiten van Amsterdam en Groningen.