Ontwikkelingen Relatievermogensrecht en Familierecht 2020

Informatie

In de cursus 'Ontwikkelingen Relatievermogensrecht en Familierecht 2020' bespreken mr. dr. L.H.M. (Louis) Zonnenberg en prof. mr. P. (Paul) Vlaardingerbroek relevante actuele onderwerpen en uitspraken in hun vakgebied. Via internetconsultatie kan iedereen suggesties doen voor verbetering van wet- en regelgeving die in voorbereiding is. Enkele van deze consultaties op het gebied van familierecht worden in deze cursus besproken. Ook geven de docenten weer hun eigen visie op opvallende jurisprudentie.

Deze cursus is opgenomen in oktober 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het relatievermogensrecht en familierecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

    Louis Zonnenberg is werkzaam als advocaat bij Banning advocaten te ’s-Hertogenbosch en docent bij diverse postdoctorale specialisatieopleidingen. Hij is oud-voorzitter van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars) en raadsheer-plaatsvervanger in de familiekamers van de gerechtshoven 's-Gravenhage en Amsterdam. Daarnaast is hij auteur van het boek Scheidingsmediation en van het handboek Het Verrekenbeding en is hij redactielid van het tijdschrift voor scheidingsrecht (het EB) en van Rechtspraak Familierecht.

  • prof. mr. P. Vlaardingerbroek

    Paul Vlaardingerbroek is emertitus hoogleraar Familie- en Jeugdrecht aan de Law School van Tilburg University. Hij is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.Tevens is hij lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg (Eindhoven) en auteur van diverse publicaties op het terrein van het familie- en jeugdrecht.