Het UBO-register

Informatie

In deze cursus gaan mr. dr. B.S.M. Snijder-Kuipers en mr. E. van Liere met elkaar in gesprek over praktische zaken rondom het UBO-register. Hoe bepaalt u wie UBO is, kunnen er meerdere UBO’s zijn en wat moet u doen als geen UBO is aan te wijzen? Die vragen en nog veel meer worden beantwoord. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de gegevens die moeten worden aangeleverd, wie welke verantwoordelijkheid draagt rondom het UBO-register en ook wordt er verteld waar u zich als financieel adviseur bewust van moet zijn.

U leert op gestructureerde wijze over het UBO-register. Al is de cursus erg praktijkgericht, de docenten schuwen de diepgang daarbij niet door vanuit hun deskundigheid te vertellen over de context en het waarom van het UBO-register.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 1 PE-punt. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u hoe u de UBO bepaald; welke categorieën UBO’s er zijn en welke taak de UBO heeft bij de UBO-registratie.
  • weet u wat voor een informatie u aantreft in het UBO-registratie, welke informatie openbaar is, niet-openbaar of afgeschermd.
  • weet u welke gegevens verzameld moeten worden voor een UBO-registratie. 
  • bent u zich bewust van uw rol en plichten als financieel adviseur. 

Auteur

  • mr. dr. B.S.M. Snijder-Kuipers

    Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar bul aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar rechtenstudie voltooide zij de studie Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2010. Ze is werkzaam als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en fellow bij het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Birgit Snijder-Kuipers is auditor van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, verzorgt nationaal en internationaal lezingen op het gebied van de Wwft en verzorgt publicaties over de Wwft. Daarnaast is zij op het gebied van het ondernemingsrecht betrokken als auteur van verschillende juridische uitgaven en medewerker van diverse tijdschriften.

  • mr. E van Liere

    Ed van Liere studeerde strafrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is werkzaam als advocaat bij Van Doorne. Ed van Liere heeft een uitgebreide praktijkervaring met de handhaving van de Wwft. Hij verzorgt publicaties en lezingen op dit terrein. Daarnaast is hij op het gebied van het sanctierecht auteur van verschillende juridische uitgaven.