Eerste hulp bij strafrechtelijk financieel onderzoek

Informatie

Het aantal onderzoeken bij accountants door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is de laatste jaren toegenomen; er zijn diverse bestuurlijke boetes opgelegd. Het Openbaar Ministerie publiceert al met enige regelmaat door de FIOD ingediende tuchtklachten tegen bijvoorbeeld accountants.

Een bezoek van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) kan accountants plotseling overvallen. De FIOD komt in sommige gevallen onaangekondigd op bezoek, ook buiten kantooruren. Hetzelfde kan gelden voor het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en andere instellingen. Het mogelijk acute karakter en de gevolgen van dergelijke bezoeken maken dat u vooraf goed op de hoogte moet zijn van uw rechten en plichten en die van de externe toezichthouders. Drs. A.A. Boxum RA EMITA behandelt de handelwijze van deze instanties, uw rechten en plichten, de rechten en plichten van de toezichthouders en biedt u praktische tips ter voorbereiding op dergelijke onderzoeken.

Let op: deze cursus is een tekstcursus en bevat geen video’s.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

•             heeft u kennis van de handelwijze van instanties als BFT en FIOD, die u kunnen bezoeken.
•             heeft u inzicht in de wet- en regelgeving die van toepassing is bij een (strafrechtelijk) financieel onderzoek.
•             kunt u de belangrijkste potentiële gevolgen die een dergelijk onderzoek kan hebben in kaart brengen.
•             heeft u kennis van de verschillende posities die u kunt hebben in een dergelijk onderzoek en hiernaar handelen.
•             bent u op de hoogte van de spelregels en uw rechten en plichten bij een dergelijk onderzoek.
•             heeft u inzicht in de belangrijkste rechten en plichten van de instanties en kunt u hierop anticiperen.
•             herkent u de momenten waarop inschakeling van een (externe) adviseur noodzakelijk is.
•             krijgt u handvatten om uw afwegingen te kunnen maken ten aanzien van benodigde follow-up.

Auteur

  • A.A. Boxum RA EMITA

    Drs. A.A. (Alex) Boxum is registeraccountant en IT-auditor en is thans werkzaam voor  V&A accountants adviseurs  als directeur Trainingen  & Compliance. Uit dien hoofde ondersteunt hij accountantskantoren op het gebied van het voldoen aan wet- en regelgeving en kwaliteitsbevordering. In zijn huidige functie maar ook in de afgelopen functies als compliance officer bij verschillende kantoren heeft hij ervaring opgedaan met de wet- en regelgeving en de onderzoeken die aan de orde  komen in de online cursussen van zijn hand.