Personenvennootschappen

Informatie

In deze cursus worden de hoofdlijnen van het geldende personenvennootschapsrecht, dus het recht betreffende de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) behandeld. De cursus veronderstelt een basale kennis van dit onderdeel van het vennootschapsrecht: in zoverre is de cursus te zien als een opfris- en verdiepingscursus. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de actuele ontwikkelingen en komen kort de toekomstperspectieven van de personenvennootschap aan de orde.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de historische- en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de personenvennootschap beschrijven;
  • kunt u beoordelen of sprake is van een personenvennootschap;
  • kunt u de verschillende soorten personenvennootschappen van elkaar onderscheiden;
  • kunt u uw cliënten adviseren ten aanzien van de interne verhoudingen binnen een personenvennootschap;
  • kunt u uw cliënten adviseren ten aanzien van de risico’s van de externe verhoudingen van een personenvennootschap.
  • kunt u het proces van het aangaan en eindigen van een personenvennootschap begeleiden.

Auteur

  • mr. dr. A.J.S.M. Tervoort

    Arie Tervoort is sinds 1 januari 2016 als advocaat verbonden aan Pels Rijcken. Daarvoor was hij ruim 35 jaar als bedrijfsjurist/advocaat en later Chief Legal Officer werkzaam bij Anthos Amsterdam, het internationale family office van de familie Brenninkmeijer bekend van C&A. Daar heeft hij zich beziggehouden met een breed scala aan vooral ondernemings- en civielrechtelijke aangelegenheden, die doorgaans de vormgeving van de juridische structuur betroffen. Hij publiceert geregeld over ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Ook is hij actief als docent op dit terrein bij het postacademisch onderwijs en bij congressen en cursussen.