Exit voor de wet bopz: wat komt ervoor in de plaats?

Informatie

Op 1 januari 2020 trad een heel nieuw wettelijk kader in werking voor iedereen die te maken heeft met gedwongen zorg aan mensen met een psychiatrisch stoornis, dementerende mensen of verstandelijk beperkte mensen. Het eerdere wettelijk kader, de Wet bopz, werd vervangen door de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg.

Hoe ziet het nieuwe wettelijk kader eruit? Wat zijn de doelen en uitgangspunten? Wat zijn de criteria voor gedwongen zorg? Hoe ziet de procedure eruit en wie doet wat? Al deze vragen worden in deze cursus één voor één op hoofdlijnen beantwoord. Mr. E.A.M. Ramakers legt daarbij het accent op die zaken die voor de advocatuur van belang zijn.

Opgenomen: Augustus 2019

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus heeft u:

  • kennis van en inzicht in de doelen en systematiek van de Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang
  • kennis van en inzicht in de reikwijdte van beide wetten en criteria voor gedwongen zorg
  • basiskennis van de procedures en de rollen en bevoegdheden van een aantal actoren in de procedures
  • begrip van de samenhang tussen beide wetten en de Wet forensische zorg

Auteur

  • mr. E.A.M. Ramakers

    Mr. Elles Ramakers is advocaat en universitair docent in Maastricht.  Daarnaast is ze ook advocaat-docent aan de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Elles verzorgt postacademisch onderwijs over het personen- en familierecht en het psychiatrisch patiëntenrecht. Als advocaat heeft ze veel ervaring met Bopz zaken. Als onderzoeker heeft Elles ervaring in het verrichten van kwalitatief onderzoek, te weten rechtsvergelijkend literatuuronderzoek (inclusief wetgeving en rechtspraak) onder andere in opdracht van het WODC.