Vergoedingsrechten, zaaksvervanging en verknochtheid

Informatie

De recent geactualiseerde cursus Vergoedingsrechten, zaaksvervanging en verknochtheid geeft inzicht in belangrijke leerstukken voor advocaten die met personen- en familierecht werken. Wanneer een huwelijk ten einde komt, kunnen er allerlei geschillen ontstaan over de verdeling van het vermogen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een van de echtgenoten privévermogen heeft dat buiten de gemeenschap valt of als een van hen geld dat aan hem of haar toebehoorde heeft geïnvesteerd in gemeenschappelijke goederen. Zaaksvervanging, verknochtheid en vergoedingsrechten gaan dan een essentiële rol spelen. In deze cursus wordt aan de hand van herkenbare casuïstiek en relevante rekenvoorbeelden geïllustreerd hoe deze ingewikkelde leerstukken uitwerken in uw praktijk. 

Deze cursus is opgenomen in september 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u bepalen wanneer een vergoedingsrecht bestaat voor het nominale bedrag en wanneer een vergoedingsrecht bepaald wordt conform de leer van de economische deelgerechtigdheid
  • kunt u de omvang van vergoedingsrechten berekenen aan de hand van de leer van de economische deelgerechtigdheid
  • kunt u aangeven wanneer sprake is van zaaksvervanging, op grond waarvan een goed tot het privévermogen van een van beide echtgenoten behoort
  • kunt u bepalen in hoeverre een goed bijzonder verknocht kan zijn, zodat het buiten de huwelijksgemeenschap valt   
  • kunt u uw cliënten succesvol adviseren over het bestaan en de omvang van vergoedingsrechten en door middel van zaaksvervanging en/of bijzondere verknochtheid buiten de gemeenschap vallende goederen

Auteur

  • mr. J.A.J.A. Luijten

    Joris Luijten is in 2007 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarbij de nadruk lag op het huwelijksvermogensrecht en het personen- en familierecht. Van 2008 tot april 2020 werkte hij voor Banning Advocaten te 's-Hertogenbosch. Met ingang van 1 mei 2020 is hij in dienst bij SCG (Sliepenbeek Van Coolwijk Van Gaalen) Advocaten te Eindhoven. Joris Luijten houdt zich in de volle breedte bezig met het personen- en familierecht. In maart 2015 heeft hij de Juridische Specialistatieopleiding Familierecht van de Vfas afgerond. Joris Luijten werkt als advocaat en als scheidingsmediator. Daarnaast is hij docent bij verschillende opleidingsinstituten.