Recente rechtspraak Relatievermogensrecht 2020-II

Informatie

In deze aflevering van Recente rechtspraak Relatievermogensrecht worden de belangrijkste ontwikkelingen van de periode (juli - december 2020) behandeld. In deze cursus wordt jurisprudentie besproken over de ontslagvergoeding, vergoedingsrechten en natuurlijke verbintenis/fiscaliteit. De docent gaat daarnaast ook in op het relatievermogensrecht in het algemeen, waaronder hij meer specifiek de onderwerpen toestemming, afwikkeling samenleving en kosten huishouding behandelt. Dr. Mr. Louis Zonnenberg gaat tevens in op overeenkomst/wilsgebreken waarna hij tot slot verschillende onderwerpen behandelt met betrekking tot huwelijkse voorwaarden en het verrekenbeding.

Deze cursus is opgenomen in december 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het Relatievermogensrecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

    Louis Zonnenberg is werkzaam als advocaat bij Banning advocaten te ’s-Hertogenbosch en docent bij diverse postdoctorale specialisatieopleidingen. Hij is oud-voorzitter van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars) en raadsheer-plaatsvervanger in de familiekamers van de gerechtshoven 's-Gravenhage en Amsterdam. Daarnaast is hij auteur van het boek Scheidingsmediation en van het handboek Het Verrekenbeding en is hij redactielid van het tijdschrift voor scheidingsrecht (het EB) en van Rechtspraak Familierecht.