Btw: quick fixes in de internationale handel

Informatie

Voor levering van goederen in de EU is sinds 1 januari 2020 een aantal vereenvoudigingen ingevoerd: de zogenoemde 'quick fixes'. In de praktijk blijken deze quick fixes niet zo eenvoudig. Er moet namelijk aan de juiste bewijsvoering worden voldaan en het juiste btw-tarief moet worden toegepast. In deze cursus demonstreert mr. C.W. van Vilsteren de werking van de quick fixes aan de hand van veel voorbeelden. Daarbij gaat zij in op de intracommunautaire levering, het btw-identificatienummer, ketentransacties en call-off stock.

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u uw klanten adviseren m.b.t. de toepassing van btw-tarieven bij internationale handel in de EU
  • weet u aan welke bewijsvoering u moet voldoen voor het 0%-tarief in de btw
  • kent u de aandachtspunten bij de intracommunautaire levering
  • kent u de aandachtspunten bij de ketentransactie
  • weet u hoe u om moet gaan met call off stock

Auteur

  • mr. C.W. van Vilsteren

    Na haar studie Fiscaal Recht (Katholieke Universiteit in Brabant) heeft Carola van Vilsteren gewerkt bij Ernst & Young en BDO Accountants & Adviseurs. In 2003 was de tijd rijp om een eigen onderneming te starten: Van Vilsteren BTW advies. Van Vilsteren lost samen met andere ervaren adviseurs btw-vraagstukken op en geeft praktische, onafhankelijke btw-adviezen. Van Vilsteren BTW advies is werkzaam voor bedrijven, overheid en non-profitorganisaties.

    Naast het geven van praktische adviezen bestaan haar werkzaamheden voor een groot deel uit het doorlichten van organisaties op de aanwezigheid van fiscale valkuilen en het schrijven en implementeren van btw-handboeken. Tevens begeleidt zij Horizontaal Toezicht-projecten en risicoanalyses en doet zij veel door de Belastingdienst geaccordeerde steekproeven op de inkomende en uitgaande geldstromen. Daarnaast verzorgt Van Vilsteren (in-company) cursussen, geeft zij boeken uit en publiceert zij in verschillende vakbladen.