Focus op Pensioenakkoord 2020

Informatie

Het kabinet is samen met werknemers- en werkgeversorganisaties tot een nieuw pensioenakkoord gekomen. Waarom moest er eigenlijk iets veranderen en wat gaat er dan veranderen? In deze editie van Focus op praten mr. dr. G.M.C.M. Staats LLM en mr. B.G.J. Schuurman u o.a. bij over het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling, het fiscale kader, compensatie van bestaande deelnemers en invaren van bestaande rechten, het nabestaandenpensioen en het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen.

Deze cursus is opgenomen in oktober 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u waarom het huidige pensioenstelsel aan vervanging toe is
 • weet u hoe het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling eruit zien
 • kent u de gevolgen en compensaties voor bestaande deelnemers
 • kent u het belang van het invaren van bestaande rechten
 • weet u hoe u uw cliĆ«nten kunt adviseren met betrekking tot het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
 • kent u de gevolgen voor het nabestaandenpensioen

Auteur

 • mr. dr. G.M.C.M. Staats LLM

  Mr. dr. Gerard M.C.M. Staats LLM is fiscaal jurist en sinds 2001 als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Gerard werkt ook als Senior Manager op het Bureau Vaktechniek bij BDO Belastingadviseurs, met als voornaamste taken pensioen, individuele toekomstvoorzieningen en de eigen woning. In januari 2014 is hij gepromoveerd op het proefschrift Personal Pensions in the EU: Guidelines for an integrated model. Van zijn boek Lijfrenteverzekeringen in de Wet IB 2001 (Sdu, 2001), verscheen in 2014 de 3e druk. Van Kapitaalverzekeringen in de Wet IB, box 1 of box 3 (Sdu, 2002) verscheen een 3e druk in 2015, waarin het Eigenwoningsparen centraal staat. Ook werkte hij als co-auteur mee aan Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding (Sdu, 2003, 2007, 2013), De Eerste Pijler, De Tweede Pijler en De Derde Pijler (Kluwer) en het Compendium Estate Planning. Hij is redacteur van het Compendium Echtscheiding. Gerard is redacteur van NDFR-IB (onderdeel kapitaalverzekeringen) en treedt regelmatig op als docent bij diverse organisaties.

 • mr. B.G.J. Schuurman

  Ben Schuurman werkt al sinds 1975 bij de Belastingdienst en is sinds 1994 werkzaam in het pensioenvak. Vanaf 13 april 2001 is hij voorzitter van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. In deze functie is hij zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van beleid, wet- en regelgeving met betrekking tot de fiscale pensioenproblematiek. Als redactielid van Pensioenmagazine publiceert hij regelmatig in de vakliteratuur en beperkt zich daarbij niet alleen tot fiscale pensioenproblemen, omdat civiele en fiscale pensioenproblemen nu eenmaal niet van elkaar te scheiden zijn. Daarnaast is hij voorzitter van de redactie van Pensioen en andere toekomstvoorzieningen. Ben treedt met enige regelmaat op als spreker en is daarnaast als freelance docent verbonden aan verschillende Masterclasses Pensioenrecht. In de reeks fed fiscale brochures is hij auteur van Pensioen in de loonsfeer geschreven.