Herstructureren met vastgoed in het MKB

Informatie

Als belastingadviseur heeft u regelmatig te maken met de overdracht van ondernemingen of de aanpassing van de juridische structuur, al dan niet gericht op een toekomstige overdracht. De heffing van overdrachtsbelasting kan daarbij een obstakel zijn, terwijl dat juist bij bedrijfsoverdrachten vrijwel altijd te voorkomen is. Kunt in één oogopslag zien of de structuur overdrachtsbelasting-proof is? Weet u hoe er ingegrepen kan worden als dat niet het geval is? Bent u in staat om in dat geval de beste route te kiezen? In deze cursus gaat de docent in op de problematiek van herstructureren met vastgoed bij MKB-ondernemingen, waarbij de focus ligt op het voorkomen van een onnodige heffing van overdrachtsbelasting. Aan de hand van een aantal praktijkcasus wordt de theorie gepresenteerd. Daarbij wordt onder meer op de volgende vragen antwoord gegeven:

 • Wanneer speelt overdrachtsbelasting een rol bij bedrijfsoverdracht en herstructurering?
 • Wanneer is sprake van een zogenoemd vastgoedlichaam?
 • Hoe kan het vastgoed het beste gepositioneerd worden in een structuur?
 • Welke fiscale aspecten spelen bij dat laatste een rol, buiten de heffing van overdrachtsbelasting?
 • Welke mogelijkheden heeft u om de situatie te verbeteren?
 • Hoe kiest u uit deze mogelijkheden?

Daarnaast krijgt u in deze cursus handvatten aangereikt voor het zo efficiënt mogelijk inrichten van de juridische structuur. Er wordt onder meer ingegaan op de praktische aspecten die daarbij een rol spelen, zoals de taakverdeling tussen u, de cliënt, de accountant/boekhouder en de notaris. 

Deze cursus is geactualiseerd in mei 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heeft u meer inzicht gekregen in:

 • de belangrijkste struikelblokken en systematiek van overdracht en herstructurering met vastgoed in het MKB
 • de problematiek van vastgoedlichamen en overdrachtsbelasting
 • de wijze waarop een onroerende zaak het beste in de structuur verweven kan worden
 • de herstructureringsfaciliteiten die daarbij beter vermeden kunnen worden en de faciliteiten die juist de voorkeur verdienen
 • de praktische aspecten rondom aanpassing van de juridische structuur

Auteur

 • drs. O.M. de Groot

  Drs. Onno de Groot FB studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Maastricht. Na afronding van zijn studie is hij werkzaam geweest als fiscalist in zowel een internationale adviespraktijk als een MKB-georiënteerde praktijk bij middelgrote accountantskantoren. Hij heeft een zeer brede fiscale interesse in zowel grensoverschrijdende fiscale problematiek (zoals salary splits, expat-faciliteiten, internationale sociale zekerheid, emigratie en immigratie, grensoverschrijdende structuren) als typische MKB vraagstukken (optimaliseren bedrijfsstructuur en herstructureringen, joint ventures, bedrijfsopvolging, innovatiebox, estate planning, second opinions etc.). In 2011 is hij als vennoot toegetreden tot de maatschap Marree & Van Uunen Belastingadviseurs in Oisterwijk. Naast zijn fiscale advieswerk vervult Onno enkele bestuursfuncties/commissariaten.