Invordering in de praktijk

Informatie

Hoe houdt u de Ontvanger bij belastinginvordering van het lijf? De Ontvanger heeft de vérgaande bevoegdheid om zichzelf zonder rechterlijke toetsing van zijn vordering een executoriale titel te verschaffen en ten uitvoer te leggen. Dit geldt zelfs als de belastingaanslag of aansprakelijkstelling bestreden wordt en niet onherroepelijk vaststaat. Desalniettemin speelt de rechtsbescherming van belastingschuldige of aansprakelijke in de Invorderingswet 1990 een bescheiden rol. Voor zover al kan worden gesproken van rechtsbescherming, is er sprake van versnipperde en allerminst eenduidige regelgeving. De wettelijke bevoegdheden van de Ontvanger worden evenwel in belangrijke mate ingeperkt en begrensd door beleidsregels, in het bijzonder de Leidraad Invordering.

In deze cursus zet mr. F.A. Piek de spelregels van en verzetsmogelijkheden tegen de belangrijkste invorderingsinstrumenten uiteen. U krijgt feitelijke tips en tricks uit de praktijk zodat u in staat bent om ernstige problemen met de Ontvanger zoveel mogelijk te voorkomen. 

Programma

 • Inleiding
 • Uitstel van betaling
 • Fiscaal verzet
 • Bodem(voor)recht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u inzicht in het wettelijke en beleidsmatige kader omtrent invordering;
 • kunt u aangeven onder welke omstandigheden uitstel van betaling kan worden verleend;
 • heeft u inzicht in de procedure van het fiscaal verzet;
 • weet u wat bestuurdersaansprakelijkheid inhoudt en wie er aansprakelijk gehouden kunnen worden;
 • bent u in staat uw cliënten op gedegen wijze te adviseren over de mogelijkheden van verweer bij (dreigende) invorderingsgeschillen.

Auteur

 • mr. F.A. Piek

  Na enkele jaren als Ontvanger bij de Belastingdienst Grote ondernemingen Amsterdam te hebben gewerkt, maakte Ferry Piek in 1997 de overstap naar de fiscale advocatuur. Aanvankelijk als fiscaal advocaat bij, onder meer, Hertoghs Advocaten-belastingkundigen en NautaDutilh Amsterdam, maar inmiddels al weer geruime tijd bij KanPiek Fiscale Advocatuur te Amsterdam.

  Ferry is een onder vakgenoten algemeen erkend expert op het gebied van het invorderingsrecht en het formeel belastingrecht. Hij wordt dan ook regelmatig aangezocht cassatieprocedures te voeren of te begeleiden waarin principiële rechtsvragen op deze rechtsgebieden spelen.