Toegang en reikwijdte deelnemingsvrijstelling

Informatie

In deze cursus staat dr. A.W. Hofman stil bij een belangrijke regeling binnen de vennootschapsbelasting: de deelnemingsvrijstelling. Deze regeling voorkomt dubbele heffing in concernstructuren. Er zal worden gekeken naar de toegang tot de vrijstelling, de liquidatieverliesregeling, anti-misbruikregels rondom afgewaardeerde vorderingen en de deelnemingsverrekening.

Tevens wordt er stilgestaan bij de zogenoemde Controlled Foreign Company (CFC) regeling die Nederland vanaf 2019 kent. Op grond van deze regeling kunnen passieve laagbelaste inkomsten van een gecontroleerde dochtervennootschap onder omstandigheden worden opgenomen in de belastinggrondslag van de Nederlandse moedervennootschap.

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de voorwaarden die gelden voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling benoemen;
 • kunt u de voordelen die onder de reikwijdte van de deelnemingsvrijstelling kunnen vallen onderscheiden;
 • kunt u de voorwaarden die gelden voor toepassing van de liquidatieregeling benoemen;
 • kunt u uitleggen hoe de liquidatieverliesregeling werkt;
 • kunt u omschrijven welke regels de wetgever heeft getroffen om misbruik met betrekking tot afgewaardeerde vorderingen te voorkomen;
 • kunt u beoordelen wanneer de deelnemingsverrekening van toepassing is;
 • kunt u beoordelen of de CFC-regeling van toepassing is.

Auteur

 • dr. A.W. Hofman

  Arthur Hofman is werkzaam als fiscalist vanaf 1999 en heeft ruime ervaring in de fiscale advisering aan nationale en internationale bedrijven. Arthur adviseert zijn klanten onder meer over de Nederlandse en internationale fiscale aspecten van overnameprocessen, (her)financieringen, reorganisaties, herkapitalisatietrajecten etc.

  Naast zijn cliёntenwerk is Arthur als docent en onderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Hij verzorgt regelmatig cursussen op het gebied van het nationale en internationale belastingrecht en publiceert hierover in de fiscale literatuur. Arthur is auteur van de Cursus Belastingrecht, deel Vennootschapsbelasting. In 2011 is hij gepromoveerd op een proefschrift over de deelnemingsverrekening.