Verliesverrekening

Informatie

In deze cursus behandelt dr. F.J. Elsweier de verliesverrekening. Hij zal onder andere stilstaan bij de verliesverrekeningstermijnen, voorkoming van verliesverdamping, handel in verlieslichamen, en verliesverrekeningsregels rondom de deelnemingsvrijstelling, vorderingen en fiscale eenheid. Ten slotte zal hij nog aandacht besteden aan de ontwikkelingen van de verliesverrekening in het kader van de coronacrisis waarbij hij met name stilstaat bij de fiscale coronareserve.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • weet u wanneer welke termijnen voor verliesverrekening van toepassing zijn en kunt u rekening houden met eventueel overgangsrecht
  • kunt u verliesverdamping¬†voorkomen
  • kunt u verliesverrekening in de juiste volgorde toepassen
  • weet u hoe verliesverrekening werkt in situaties waarin sprake is van de deelnemingsvrijstelling
  • bent u in staat om verliesverrekening juist toe te passen indien er sprake is van een fiscale eenheid
  • weet u onder welke voorwaarden een ondernemer een fiscale coronareserve mag vormen

Auteur

  • dr. F.J. Elsweier

    Dr. F.J. Elsweier (1979) heeft fiscale economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is sinds 2003 werkzaam als fiscalist. Thans is hij werkzaam voor het vaktechnische bureau van EY Belastingadviseurs LLP. Daarnaast is hij als docent en onderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg. Hij geeft onder andere colleges vennootschapsbelasting en heeft in de zomer van 2018 een promotieonderzoek afgerond waarin het Nederlandse vennootschapsbelastingstelsel wordt vergeleken met het Duitse vennootschapsbelastingstelsel. Frank schrijft voor de Cursus Belastingrecht (deel Vennootschapsbelasting), is medeauteur van de uitgave Hoofdzaken vennootschapsbelasting en heeft tal van publicaties op het gebied van de vennootschapsbelasting op zijn naam. Hij treedt regelmatig op als spreker bij congressen en cursussen.