Woon- en vestigingsplaats: het begin van belastingheffing

Informatie

In deze cursus zal mr. R.J. Roerink zowel naar de bepaling van de woonplaats van natuurlijke personen als naar de vestigingsplaats van rechtspersonen kijken. Relevante wetgeving en jurisprudentie zullen hierbij in behandeling worden genomen. Ook zal gekeken worden naar de rol die verdragen spelen bij het bepalen van een woon- en vestigingsplaats.

Er gelden enkele belangrijke rechten en plichten voor zowel de belastingplichtige, de Belastinginspecteur en eventuele derden als het gaat om het verzamelen en leveren van informatie die kan helpen bij de bepaling van de woon- en vestigingsplaats. Ook hier zal de docent uitgebreid bij stilstaan.

Deze cursus is geactualiseerd in mei 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kunt u op basis van feitelijke omstandigheden bepalen waar de woon- of vestigingsplaats is
 • weet u hoe u de tiebreaker moet toepassen op basis van het OESO-modelverdrag 1992
 • weet u welke informatieverplichtingen er gelden voor de belastingplichtige en welke informatie de Belastinginspecteur kan opvragen
 • kunt u vijf criteria toepassen die u helpen bij de bepaling van een woonplaats
 • weet u wat er onder het begrip ‘feitelijk leiden’ wordt verstaan als het gaat om de vestigingsplaats
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste rechtspraak rondom de bepaling van de woon- en vestigingsplaats
 • weet u hoe het zit met navorderingstermijnen in bijvoorbeeld het geval van een erfenis
 • kunt u aangeven hoe het is geregeld rondom de bewijsplichtverdeling bij de woon- en vestigingsplaatsbepaling

Auteur

 • mr. R.J. Roerink

  In 1988 begonnen bij de Belastingdienst. Inspecteur bij Particulieren, Ondernemingen en Grote Ondernemingen. 1992-1996: senior beleidsmedewerker ministerie van Financiën, Directie Directe Belastingen. 2008-2010 afdeling Wetgeving, herziening van de Successiewet 1956 en andere wetten. Fulltime lid van de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding van de Belastingdienst. Auteur van o.a. Vakstudie Inkomstenbelasting en Successiewet. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen.

  Specialisme
  Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting van directeuren-grootaandeelhouders en vermogende particulieren. Bijzonder aandachtsgebied: afgezonderde particuliere vermogens (apv’s).