Fiscale aspecten van schenking, huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Informatie

De fiscale aspecten van schenking, huwelijksvermogensrecht en erfrecht zijn nauw met elkaar verweven. Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg toont in deze cursus de verbanden tussen deze begrippen en de invloed die deze elementen op elkaar kunnen hebben. Wat houdt een schenking eigenlijk in en kan een schenking ook weer herroepen worden? Wat gebeurt er bij echtscheiding of overlijden met een schenking? Zijn er onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht nog redenen om huwelijkse voorwaarden te maken? En waar moet u op letten bij estateplanningstestamenten? Dat leert u in deze cursus.

De cursus is initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij hebben hem echter ook voor advocaten beschikbaar gesteld omdat de materie vanuit fiscaal oogpunt ook voor u als advocaat erg relevant en interessant kan zijn. 

Deze cursus is ontwikkeld in augustus 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u hoe u verbanden moet leggen tussen schenking, huwelijksvermogen en erfrecht
 • kent u het verschil tussen een gift en een schenking
 • weet u waar u op moet letten bij een meerwaardeclausule
 • kent u de vormvereisten van een schenking ter zake des doods
 • kent u de aandachtspunten van een herroepelijke schenking en weet u hoe deze zich verhoudt tot een bewind
 • kunt u uw klant adviseren over huwelijkse voorwaarden in het zicht van echtscheiding
 • kent u het verschil tussen het oude en nieuwe huwelijksvermogensregime
 • weet u wat de aandachtspunten zijn bij vergoedingsrechten
 • weet u hoe u de uitgangssituatie moet bepalen van een gehuwde erflater bij het afwikkelen van het testament
 • weet u welke bijzonderheden er spelen in het erfrecht

Auteur

 • prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

  Tea Mellema-Kranenburg is hoogleraar Familievermogensrecht aan de Universiteit Leiden en notaris bij Verhees Notarissen te Katwijk. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en (hoofd)redacteur van diverse vakbladen waaronder het Tijdschrift Erfrecht en Juridische Berichten voor het Notariaat