Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2020-II

Informatie

Wat een jaar was 2020 voor het arbeidsrecht. Begin 2020 schudde het Victoria-arrest het ontslagrecht op en vanaf de zomer zorgde de coronapandemie voor veel en boeiende jurisprudentie. Prof. mr. dr. A.R. Houweling en mr. dr. P. Kruit blikken in deze cursus ‘Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2020 - II’ terug op de tweede helft van dit veelbewogen jaar. Ze behandelen naast de corona-gerelateerde rechtspraak op het gebied van loonoffers en thuiswerken onder meer de volgende vragen:

 • Is het Gemeente Amsterdam-arrest van 6 november inderdaad een nieuw Groen/Schoevers?
 • Wat is de betekenis voor de Nederlandse uitzendbranche van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 14 oktober?

Deze cursus is ontwikkeld in december 2020

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de belangrijkste ontwikkelingen in de tweede helft van 2020 op het gebied van het arbeidsrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen gebruiken in uw praktijk
 • bent u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen

Auteur

 • prof. mr. dr. A.R. Houweling

  Ruben Houweling is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland. (JIN) Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk en hij ontwikkelde de kennisbank AR Updates.nl. Daarnaast is hij lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en verzorgt hij regelmatig lezingen en seminars voor opleidingsinstituten als CPO, OSR en PALA. 

 • mr. dr. P. Kruit

  Pascal Kruit is partner bij Boontje Advocaten te Amsterdam. Hij heeft veel ervaring op het gebied van het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht. Pascal studeerde cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan diezelfde universiteit. Tot 1 januari 2018 was Pascal daar ook docent en onderzoeker. Naast zijn reguliere werkzaamheden is Pascal Kruit docent voor verschillende opleidingsinstituten en is hij voorts auteur voor Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, Kluwer Losbladige, AR-Updates en WWZ in Modellen. Pascal publiceert ook regelmatig (wetenschappelijke) artikelen en annotaties in arbeidsrechtelijke vakliteratuur.