Impact Covid-19 boekjaar 2020 controlepraktijk

Informatie

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die de overheid als gevolg daarvan getroffen heeft, hebben impact op ondernemers een daarmee ook op uw accountantsorganisatie, de jaarverslagging 2020 en uw lopende controlewerkzaamheden.

In deze cursus gaat docent H.A. van der Laan RA in op de belangrijkste attentiepunten, mede ter voorkoming van aansprakelijkheid, interpretaties en verwachtingen met betrekking tot de jaarverslaggeving en controleopdrachten.

Deze cursus wordt verwacht in maart 2021.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Weet u waar u op moet letten in de jaarverslaggeving, bijvoorbeeld als het gaat om continuïteit, waardering en gebeurtenissen na balansdatum.
  • Weet u op welke vlakken u nu extra alert moet zijn bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden voor cliënten die gebukt gaan onder de financiële gevolgen van het coronavirus.
  • Heeft u tips in handen om het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen uw accountantsorganisatie aan te scherpen, zodat de organisatie 'in control' blijft onder deze bijzondere omstandigheden.

Auteur

  • H.A. van der Laan RA

    De heer H.A. van der Laan is de oprichter van de rechtsvoorganger van het Compliancekantoor, waaraan hij nu als partner is verbonden. In de periode 2001 - 2008 is Van der Laan als toezichthouder werkzaam geweest bij de AFM, eerst bij toezicht sector instellingen en vanaf medio 2003 bij toezicht accountantsorganisaties. In de periode daarvoor en daarna is hij werkzaam geweest in de openbare beroepspraktijk, meest recentelijk als lid van het managementteam van de controlepraktijk van GIBO Groep (tegenwoordig Flynth), en daarvoor ruim vijf jaar bij Ernst & Young in de internationale controlepraktijk en financial services sector. Zowel bij Ernst & Young, de AFM en nu bij het Compliancekantoor heeft Van der Laan specifieke expertise opgebouwd op het gebied van groepscontroles.