Medehuur bij de huur van woonruimte

Informatie

Bij de huur van woonruimte is geregeld sprake van medehuur. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen contractuele medehuur en wettelijke medehuur. Van contractuele medehuur is sprake wanneer meerdere huurders samen ter zake van dezelfde woonruimte het huurcontract hebben gesloten (met de verhuurder). Wettelijke medehuur is geregeld in onderafdeling 7.4.5.3 BW.  

In deze cursus bespreekt mr. dr. J.J. Dammingh de overeenkomsten en verschillen tussen contractuele en wettelijke medehuur. Ook geeft hij inzicht in de verschillende vormen van wettelijke medehuur. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van alle facetten van medehuur bij de huur van woonruimte. 

Deze cursus is ontwikkeld in juni 2021.

Preview

Auteur

  • mr. dr. J.J. Dammingh

    Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. 

    Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

    Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan het advocatenkantoor 2BW Advocaten te Nijmegen. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.