Voorarrest in strafzaken

Informatie

Over de voorlopige hechtenis is de laatste jaren veel te doen geweest en er is toenemende kritiek op het stelsel. Het Nederlands beleid op dit terrein is lang niet zo soepel als soms weleens wordt aangenomen: Na Turkije, Zwitserland en Italië, heeft ons land met 36 procent het grootste aandeel voorlopig gehechten in detentie van de Europese landen met meer dan 1 miljoen inwoners. 

In deze cursus worden de drie hoofdonderwerpen van het Voorarrest in strafzaken behandeld: de inverzekeringstelling, de bewaring en de gevangenhouding en de alternatieven en appel.  Aan de hand van jurisprudentie, wordt de materie praktisch en toepasbaar uitgelegd.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de mogelijkheden van alternatieven en appel
  • kunt u de jurisprudentie toepassen in uw praktijk
  • bent u bekend met de procedure rond de inverzekeringstelling
  • kunt u uitleggen wanneer en hoe een vordering tot bewaring wordt afgewezen
  • kunt u de gronden van de bewaring en de gevangenhouding uiteenzetten

Auteur

  • mr. dr. P.P.J. van der Meij

    Patrick van der Meij is sinds 1 augustus 2010 werkzaam als strafrechtadvocaat bij Cleerdin en Hamer Advocaten te Amsterdam. Voordat hij tot Cleerdin en Hamer toetrad, werkte Patrick van der Meij als universitair docent en onderzoeker aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden en als rechter in de rechtbank Noord-Holland. In 2010 promoveerde hij op een onderzoek naar de verhouding tussen de procesdeelnemers in het strafrechtelijk vooronderzoek en de plaats die de advocaat met zijn cliënt inneemt in die procesfase. Patrick van der Meij heeft veel uiteenlopende publicaties op zijn naam staan in juridische tijdschriften en boeken. Hij geeft vaak cursussen en lezingen over strafrechtelijke onderwerpen bij diverse universiteiten en onderwijsinstellingen.