Inleiding insolventierecht-I: hoofdlijnen insolventierecht en faillissement

Informatie

Het insolventierecht is volop in ontwikkeling. Door de economische crisis die aanving in 2008 nam het belang van dit specialisme toe. Nu staat het insolventierecht opnieuw in de spotlights. Want de maatregelen die de overheid neemt om verspreiding van COVID-19 te beperken veroorzaken substantiële economische schade. Een recessie, met alle economische gevolgen van dien, is een reëel risico. 

Enige jaren geleden is een start gemaakt met de aanpassing van het insolventierecht met het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. Diverse onderdelen van dit programma zijn inmiddels in werking getreden. Deze cursus behandelt de hoofdlijnen van het huidige insolventierecht en gaat in op het faillissement. Er worden praktijkvoorbeelden gegeven, waarbij herhaaldelijk wordt teruggegrepen op de casus van een aannemer die in financiële moeilijkheden zit. 

Deze cursus is het eerste deel van de tweedelige cursus Inleiding insolventierecht. In deel II wordt aandacht besteed aan de positie en taken van de curator en komen de surseance van betaling en de WHOA aan de orde.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de plaats en context van het insolventierecht aangeven en de beginselen waarop dit is gebaseerd
 • kunt u uitleggen hoe de procedure tot faillietverklaring verloopt en welke gegevens een verzoekschrift tot faillietverklaring moet bevatten
 • kunt u de voordelen benoemen van een activa-transactie vanuit faillissement alsmede die van een akkoord
 • kunt u aangeven of een schuld een faillissementsschuld, boedelschuld of niet-verifieerbare schuld is en duiden welke regels voor betaling/uitkering gelden
 • kunt u beschrijven hoe een faillissement wordt afgewikkeld
 • kunt u de vernietigingsregels van de actio pauliana toepassen op een niet-complexe casus
 • kunt u de hoofdregels van het arbeidsrecht in faillissement omschrijven

Auteur

 • mr. K.A. Messelink

  Kaj Messelink is als juridisch en strategisch adviseur verbonden aan ING Bank. In die rol ondersteunt hij senior kredietafwikkelaars en restructuringspecialisten bij het beheer van kredietdossiers – herstructurering en afwikkeling van probleemfinancieringen – en vertegenwoordigt hij ING Bank in civiele procedures.

  Ook doceert hij geregeld diverse praktijkbeoefenaren over insolventierecht met een nadruk op financiering & zekerheden en is hij lid van de curriculumcommissie burgerlijk recht van de beroepsopleiding advocaten.