Prenups! Huwelijkse voorwaarden via mediationtechnieken

Informatie

Huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten  ook wel ‘prenups’ genoemd  hebben onterecht een slechte reputatie. Het zou onromantisch zijn om na te denken over een scheiding, want dat is toch waar prenups voor zijn? Dat is echter maar een deel van het verhaal. Prenups zijn juist ook tijdens het huwelijk belangrijk.

In deze cursus laten Louis Zonnenberg en Fred Schonewille zien hoe u als advocaat-mediator de totstandkoming van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten kunt bevorderen via mediationtechnieken. Via deze nieuwe manier van het opstellen van de prenups geeft u partners duidelijkheid over de verwachtingen die zij van de relatie hebben en gaat u in op praktische zaken die geregeld moeten worden. Wie zorgt er bijvoorbeeld voor de kinderen als die er komen? Gaat een van de partners minder werken of juist allebei? Hoe ver willen de aanstaande partners gaan in het ondersteunen van elkaars loopbaan? En wat zou er dan tegenover moeten staan? Deze aanpak voorkomt onvrede en ruzie  betogen deze docenten – en stelt een liefde- en respectvol samenzijn in het vooruitzicht.

In het eerste deel van deze cursus gaan de docenten met elkaar in gesprek over de jurisprudentie en wettelijke kaders op het gebied van huwelijksvoorwaarden. In het tweede deel volgt een zeer uitgebreid rollenspel met twee acteurs waarin de docenten het verschil laten zien tussen een regulier gesprek over huwelijkse voorwaarden en een gesprek via mediation.

Bent u als advocaat-mediator geïnteresseerd in deze innovatieve manier van het opstellen van prenups aan de hand van mediation? Volg dan deze cursus!

Deze cursus is opgenomen in mei 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de juridische kaders bij het opstellen van prenups
  • heeft u inzicht in de voordelen van de toepassing van mediation bij het opstellen van prenups
  • kunt u deze inzichten vertalen naar een toepassing in uw praktijk

Auteur

  • mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

    Louis Zonnenberg is werkzaam als advocaat bij Banning advocaten te ’s-Hertogenbosch en docent bij diverse postdoctorale specialisatieopleidingen. Hij is oud-voorzitter van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars) en raadsheer-plaatsvervanger in de familiekamers van de gerechtshoven 's-Gravenhage en Amsterdam. Daarnaast is hij auteur van het boek Scheidingsmediation en van het handboek Het Verrekenbeding en is hij redactielid van het tijdschrift voor scheidingsrecht (het EB) en van Rechtspraak Familierecht.

  • mr. dr. F. Schonewille

    Dr. mr. Fred Schonewille studeerde Nederlands recht, Notarieel recht en Christelijke ethiek aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. In 2012 promoveerde hij. Zijn dissertatie handelt over de partijautonomie van echtgenoten in het relatievermogensrecht. Schonewille is legal mediator, mediation advocaat en docent aan onder meer de Hoefnagels Academie. Ook is hij mede-initiatiefnemer en -eigenaar van het internetplatform AllesOverErven.nl, hoofdredacteur van het tijdschrift Nederlandse Mediation en het Tijdschrift Conflicthantering. Tevens is hij spreker op het terrein van mediation en recht, relatievermogensrecht en erfrecht en (mede-)auteur van boeken en artikelen op deze terreinen.