Wwft

Informatie

Iedere advocaat, (kandidaat- of toegevoegd) notaris en belastingadviseur heeft in zijn praktijk te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet als juridisch dienstverlener of Wwft-instelling weten wie uw cliënt is en wat uw cliënt met een transactie beoogt en u moet kunnen beoordelen in hoeverre een (voorgenomen) transactie als ongebruikelijk moet worden beschouwd. Aan u de uitdaging om deze verplichtingen na te leven en te implementeren in uw dagelijkse praktijk.


De Wwft verandert. In juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn in de Wwft verwerkt om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Deze verving de derde anti-witwasrichtlijn en de richtlijn omtrent Politiek Prominente Personen (PPP-richtlijn). De vierde anti-witwasrichtlijn is intussen ook weer gewijzigd (in 2018). Dit wordt ook wel de vijfde anti-witwasrichtlijn genoemd en deze is inmiddels ook in de Wwft verwerkt. Door deze richtlijn is bewerkstelligd dat ook aanbieders van crypto currency onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen. Vanaf 27 september 2020 is het UBO-register voor rechtspersonen en ondernemingen in Nederland operationeel.  Uiterlijk 25 maart 2022 moeten rechtspersonen en ondernemingen hun uiteindelijk belanghebbenden of ultimate beneficial owners (UBO’s) hebben geregistreerd. In het voorjaar van 2021 is het UBO register voor trusts en fondsen voor gemene rekening naar de Tweede Kamer gezonden. Naar verwachting zal dit register in de loop van 2021 operationeel worden. De laatste wijzigingen zijn in de cursus opgenomen. Deze e-learning sluit daarmee aan op de actuele stand van zaken rondom de Wwft.  


Deze cursus behandelt verdere wettelijke regels over het identificeren van uw cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties zoals vastgelegd in de Wwft. De belangrijkste begrippen uit de Wwft worden uitgelegd en toegepast. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt aandacht besteed aan de verschillende facetten van cliëntenonderzoek. Ook wordt ingegaan op het opstellen van kantoorbeleid, het UBO-register en het melden van ongebruikelijke transacties.
Deze cursus beoogt de advocaat, (kandidaat- of toegevoegd) notaris en belastingadviseur inzicht te geven in de werking van de Wwft en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk.

Deze cursus is geactualiseerd in mei 2021.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kent u het toepassingsbereik van de Wwft en kunt u dit in uw praktijk toepassen
  • kunt u uw cliënten identificeren en de identiteit op de juiste wijze verifiëren
  • bent u op de hoogte van de werking van het UBO register
  • bent u in staat om kantoorbeleid op te stellen in overeenstemming met de Wwft
  • bent u in staat ongebruikelijke transacties te herkennen en weet u hoe dit te melden
  • weet u welke wetswijzigingen op Europees en nationaal niveau recent  in werking zijn getreden of treden

Auteur

  • mr. dr. B.S.M. Snijder-Kuipers

    Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar bul aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar rechtenstudie voltooide zij de studie Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2010. Ze is werkzaam als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en fellow bij het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Birgit Snijder-Kuipers is lid van de Commissie toegang notariaat, auditor van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, verzorgt nationaal en internationaal lezingen op het gebied van de Wwft en verzorgt publicaties over de Wwft. Daarnaast is zij op het gebied van het ondernemingsrecht betrokken als auteur van verschillende juridische uitgaven en medewerker van diverse tijdschriften.