Ontwikkelingen Contractenrecht 2021

Informatie

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem en mr. M. Wallart nemen in de cursus Ontwikkelingen Contractenrecht 2021 de belangrijkste recente ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht met u door. Zij bespreken de gevolgen van de coronapandemie voor het contractenrecht, de nieuwe Wet franchise, het Bakker Bart-arrest over het beroep op exoneratiebedingen, het Dexia-arrest van het HvJEU over algemene voorwaarden en enkele opvallende Hoge Raad-arresten over de mededelingsplicht, dwaling en verzuim.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:
•    bent u op de hoogte van de discussie die speelt rond de benadering van de gevolgen van de coronapandemie binnen het contractenrecht
•    kunt u inschatten welke rechtszaken te verwachten zijn op basis van de nieuwe Wet franchise die sinds 1 januari 2021 van kracht is
•    kent u de finesses van het recente Hoge Raad-arrest over het beroep op exoneratieclausules 
•    bent u zich bewust van het belang van HvJEU-arresten op het gebied van consumentenrecht
•    weet u welke aanscherpingen de Hoge Raad in recente arresten heeft aangebracht op de terreinen van de mededelingsplicht, dwaling en verzuim.

Auteur

  • prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem

    Prof. mr. dr. Edwin van Wechem is zelfstandig adviseur te Amsterdam en hoogleraar corporate legal counselling aan de Open Universiteit (OU). 

  • mr. M. Wallart

    Mr. Marco Wallart is advocaat in Amsterdam sinds 1993 en werkt thans als advocaat/partner bij C-Legal advocaten. Hij begon zijn carrière bij BakerMcKenzie in Amsterdam, waar hij werkzaam was in de ondernemingsrechtpraktijk en zich specialiseerde in het (internationale) contractenrecht en procesrecht en tevens enige jaren bestuurder was. Marco houdt zich primair bezig met het adviseren en procederen over (internationale) commerciële overeenkomsten en treedt ook op als arbiter of advocaat in arbitrale procedures.

    Marco publiceert regelmatig op het gebied van het contractenrecht, IPR en vermogensrecht. Hij is redacteur van het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk en de Groene Serie Vermogensrecht. Hij doceert onder meer bij de Grotiusopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren, de Law Firm School en de Beroepsopleiding van de Orde van Advocaten op het gebied van commerciële overeenkomsten, totstandkoming, uitleg en rechtsmiddelen.