Leren exonereren, opstellen en beoordelen van contracten

Informatie

Het opstellen van een overeenkomst is een vak apart. De te ontwikkelen vaardigheid is een resultante van en een combinatie van veel gedaan hebben, ‘trial en error’, goed op de hoogte zijn van de relevante ontwikkelingen in het recht en in de rechtspraak, gecombineerd met een bepaalde mate van taalvaardigheid, commercieel inzicht (met name inzake de commerciële haalbaarheid van de beoogde afspraken), aangevuld met wat creativiteit.

Tijdens de cursus wordt u een denkwijze geboden, gebaseerd op de praktijk van de docent gecombineerd en onderbouwd met rechtspraak van de Hoge raad om contracten te analyseren en op te stellen.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Kunt u systematisch vragen stellen en beantwoorden om een contract te beoordelen
  • Heeft u handvatten gekregen om een exoneratie te analyseren
  • Kent u de systematiek van in gebreke stelling en verzuim

Auteur

  • prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem

    Prof. mr. dr. Edwin van Wechem is zelfstandig adviseur te Amsterdam en hoogleraar corporate legal counselling aan de Open Universiteit (OU).