Ontwikkelingen Burgerlijk procesrecht

Informatie

In deze aflevering van Ontwikkelingen Burgerlijk procesrecht worden de belangrijkste ontwikkelingen van de periode  juli 2020 - juli 2021 besproken. Mr. dr. G.J.P. Molkenboer & mr. dr. A.V.T. de Bie gaan in op de ontwikkelingen in de verzoekschriftprocedure, de mondelinge behandeling en digitalisering. Zij gaan tevens in op de ontwikkelingen in het executierecht en bij de tenuitvoerlegging. Tot slot zullen zij ingaan op het wetsvoorstel modernisering en vereenvoudiging bewijsrecht.

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het Burgerlijk procesrecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk
  • kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Auteur

  • mr. dr. G.J.P. Molkenboer

    Gijs Molkenboer is advocaat in Amsterdam en docent Burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur en maakt hij deel uit van de redacties van het Tijdschrift voor Civiele rechtspleging en de Financieel Juridische Reeks. In 2020 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp “Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag”. Gijs Molkenboer heeft bijzondere belangstelling voor het tuchtrecht en staat beroepsbeoefenaren bij in civiele- en tuchtprocedures.

  • dr. mr. A.V.T. de Bie

    Mr. A.V.T. (Toine) de Bie is senior raadsheer in het team Familie- en Jeugdrecht van het gerechtshof Amsterdam en docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft diverse publicaties op het gebied van het familieprocesrecht op zijn naam staan en doceert familieprocesrecht bij verscheidene organisaties.