Vergoedingen

Informatie

Wat kost een ontslag? Op deze vraag behandeltĀ Pascal Kruit an deze cursus. Hij bespreektĀ de verschillende ontslagvergoedingen en hoe deze moeten worden berekend. Aan bod komen de transitievergoeding, de billijke vergoeding, de Baijingsleer en ten slotte de cumulatievergoeding. Er wordt veel jurisprudentie besproken zodat u na het volgen van deze cursus weer volledig op de hoogte bent.

Deze cursus is ontwikkeld in augustus 2020

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de ontslagvergoedingen in het Nederlandse stelsel
  • weet u hoe u de vergoedingen moet toepassen en kunt berekenen

Auteur

  • mr. dr. P. Kruit

    Pascal Kruit is partner bij Boontje Advocaten te Amsterdam. Hij heeft veel ervaring op het gebied van het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht. Pascal studeerde cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan diezelfde universiteit. Tot 1 januari 2018 was Pascal daar ook docent en onderzoeker. Naast zijn reguliere werkzaamheden is Pascal Kruit docent voor verschillende opleidingsinstituten en is hij voorts auteur voor Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, Kluwer Losbladige, AR-Updates en WWZ in Modellen. Pascal publiceert ook regelmatig (wetenschappelijke) artikelen en annotaties in arbeidsrechtelijke vakliteratuur.