Actualiteiten civiel Jeugdrecht 2021

Informatie

In de cursus Actualiteiten civiel Jeugdrecht 2021 bespreken mr. I.J. Pieters en mr. bc. A.P. van der Linden de belangrijkste jurisprudentie in het civiel jeugdrecht van afgelopen jaar. De docenten beginnen met enkele uitspraken die tonen hoe de rechter en de advocatuur reageren op de wachtlijsten en andere problematiek in de jeugdzorg. Vervolgens passeren uitspraken de revue over onder meer de belangenafweging tussen kind en ouder bij gezagsbeëindiging, vakantie van pleegkinderen, overlappend instrumentarium van de jeugdbeschermer, de ruimte van de GI in het wijzigen van de omgangsregeling en de omgang van jeugdzorg met ouderverstoting. 
 

Deze cursus is ontwikkeld in augustus 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
•    bent u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het Civiel Jeugdrecht
•    kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen
•    kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk

Auteur

  • mr. bc. A.P. van der Linden

    (Oud-)kinderrechter in de rechtbank Amsterdam, (oud-)raadsheer-plv in de Gerechtshoven in ’s-Hertogenbosch en Den Haag. Voorzitter/lid-jurist van het Beroepscollege SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en bij de Klachtencommissie Jeugdhulp in de regio Eemland (Amersfoort e.o.). Tevens auteur, docent en adviseur civiel- en strafrechtelijke onderdelen Familie- en Jeugd(straf)recht.

  • mr. I.J. Pieters

    Ivo Pieters is sinds 1999 advocaat en is momenteel werkzaam bij Groenendijk & Kloppenburg Advocaten. Hij is tevens vFAS-echtscheidingsmediator en MfN-mediator. De heer Pieters is zeer actief en betrokken bij (de ontwikkeling van) het instituut van de bijzondere curator en heeft ook zelf veel ervaring opgedaan als bijzondere curator. Hij is daarnaast ook werkzaam als (kinder)rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ook publiceert hij regelmatig in diverse juridische vakbladen.