Jeugdstrafrecht

Informatie

Wie te maken krijgt met een minderjarige verdachte, moet goede kennis hebben van het jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht verschilt hierin van het commune strafrecht dat bij het jeugdstrafrecht er ook een pedagogische insteek is en dat betekent dat een verdachte en zijn advocaat met meer partijen te maken krijgen dan in het geval het volwassenen strafrecht van toepassing zou zijn. De ouders van de verdachte hebben tevens een rol in het proces, evenals de Raad voor de Kinderbescherming en overige hulpverlening. In deze cursus wordt aan de hand van een animatie uitgelegd hoe de voorgeleiding van een minderjarige verdachte gaat. Daarnaast komt aan de orde welke schorsingsvoorwaarden er kunnen gelden en welke sancties het jeugdstrafrecht kent. 

Tot slot staat de docent, mr. H.A. Gerritse stil bij het adolescentenstrafrecht dat van toepassing kan zijn op de leeftijdsgroep van 18 tot 23 jaar. Dit betekent feitelijk dat het materiële strafrecht van toepassing kan worden verklaard op deze leeftijdsgroep van meerderjarigen.

 

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 

  • kunt u rekening houden met de verschillen tussen het volwassenen-, jeugd- en adolescentenstrafrecht
  • bent u beter voorbereid op de voorgeleiding en zitting van een minderjarige verdachte
  • kunt u in uw verdediging beter rekening houden met de schorsingsvoorwaarden en sancties van het jeugdstrafrecht

 

Auteur

  • mr. E.A.A. van Kalveen

    Ellen van Kalveen is rechter-commissaris Strafzaken bij de Rechtbank Midden-Nederland. Zij richt zich met name op het Jeugdrecht (jeugdbeschermingsrecht en jeugdstrafrecht). Ellen van Kalveen is zij daarnaast voorzitter van de Expertgroep Jeugdrechters.

  • mr. H.A. Gerritse

    Jetty Gerritse is senior rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Zij heeft als specialisatie het jeugdstrafrecht, maar behandelt als meervoudige kamer voorzitter ook zaken van meerderjarigen. Daarnaast is zij jarenlang rechter-commissaris geweest en heeft ruim 9 jaar gewerkt bij de afdeling familie- en jeugdrecht, waar onder andere ondertoezichtstellingen en andere civiele maatregelen worden beoordeeld.