Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2021

Informatie

In de cursus Ontwikkelingen Arbeidsrecht 2021 bespreken prof. dr. A.R. Houweling en mr. dr. P. Kruit de belangrijkste jurisprudentie en wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht uit de eerste drie kwartalen van 2021. Aan bod komen onder meer het SER-advies over de omvorming van de arbeidsmarkt, de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, bijzondere bedingen en het ontslagrecht.

Deze cursus is ontwikkeld in september 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht in de eerste drie kwartalen van 2021
  • bent u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw eigen praktijk

Auteur

  • prof. mr. dr. A.R. Houweling

    Ruben Houweling is hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruben is redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland. (JIN) Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk en hij ontwikkelde de kennisbank AR Updates.nl. Daarnaast is hij lid van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA) en verzorgt hij regelmatig lezingen en seminars voor opleidingsinstituten als CPO, OSR en PALA. 

  • mr. dr. P. Kruit

    Pascal Kruit is partner bij Boontje Advocaten te Amsterdam. Hij heeft veel ervaring op het gebied van het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht. Pascal studeerde cum laude af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan diezelfde universiteit. Tot 1 januari 2018 was Pascal daar ook docent en onderzoeker. Naast zijn reguliere werkzaamheden is Pascal Kruit docent voor verschillende opleidingsinstituten en is hij voorts auteur voor Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, Kluwer Losbladige, AR-Updates en WWZ in Modellen. Pascal publiceert ook regelmatig (wetenschappelijke) artikelen en annotaties in arbeidsrechtelijke vakliteratuur.