Fiscaal Journaal mei 2024

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Onze vaste presentator Philip Ruys loodst u deze maand door alle belangrijke nieuwtjes in fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Cindy van de Luijtgaarden-Braat. Samen bespreken zij o.a. de volgende onderwerpen:

 • Implementatieproblemen Wet werkelijk rendement box 3 
 • Bekendmaking voorlopige inhoud Pakket Belastingplan 2025
 • Wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen
 • Geen gift bij onzakelijke lening
 • Fiscaal partner met ab verhindert belastingkorting
 • Schuld bij bank kwalificeert als lening van eigen bv
 • Verwateringsregeling BOR 
 • Internetconsultatie Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025
 • Ruziesplitsing en BOR
 • Objectieve onderneming en voortzettingsvereiste en bezitsvereiste
 • Start pre-consultatie direct aanpassen
 • Recht op geheimhouden versus eerlijk proces

Daarnaast is er weer een editie van De Leeshoek, waarin onze experts kort interessante recente vakliteratuur bespreken.

Deze cursus is opgenomen in april 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u waarom het conceptwetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 naar verwachting niet volledig geïmplementeerd kan worden in 2027
 • bent u op de hoogte van de Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda met de voorlopige inhoud van het Pakket Belastingplan 2025
 • weet u welke punten uit het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen het kabinet door wil voeren
 • weet u waarom de Hoge Raad heeft geoordeeld dat er bij het verstrekken van een onzakelijke lening niet per se sprake is van een gift
 • kent u het kennisgroepstandpunt inzake het omzetten van verlies uit ab in een belastingkorting na scheiding
 • kent u het kennisgroepstandpunt inzake schuld bij een bank en de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
 • weet u wat de plannen van de Tweede Kamer zijn rondom het versoepelen van de verwateringsregel in de BOR
 • weet u hoe het hof oordeelt in het ‘horen en zien’-arrest
 • kent u het kennisgroepstandpunt inzake objectieve ondernemingen en de schending van het voortzettingsvereiste en het voortzetten van de bezitstermijn na overname van een deel van de bv
 • kent u de inhoud van de kamerbrief inzake de voortgang van het onderzoek beleidsrichting direct aanpassen
 • weet u waarom de verhouding tussen geheimhouding en een eerlijk proces centraal stond in een oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden

Auteur

 • mr. Philip Ruys

  Mr. Philip Ruys is fiscaal jurist en ondernemer. Hij deed als belastingadviseur en advocaat ruime ervaring op in de internationale praktijk, de dga-praktijk, vastgoed en fiscale procesvoering. Hij werkte onder meer bij Loyens, EY en VMW Taxand. Hij was in deeltijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en schreef een groot aantal artikelen en enkele boeken. Hij was de bedenker en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Fiscaal Praktijkblad, Vakblad Estate Planning, Taxence en Tax Talks en 10 jaar lang hoofdredacteur van Belastingzaken (SDU). In 2009 richtte hij het Register Estate Planners op. In 2007 richtte hij Licent Academy op. In 2017 nam Sdu Uitgevers Licent Academy over.

 • mr. drs. Cindy van de Luijtgaarden-Braat

  Cindy van de Luijtgaarden-Braat heeft een fiscaal-economische en notarieel-juridische achtergrond. Zij heeft bijna zestien jaar als belastingadviseur en estate planner bij BDO gewerkt en was daar partner en hoofd Private Client Services. In september 2021 is zij als partner bij Deloitte gestart met opnieuw de focus op private clients en family business. Cindy heeft ruime ervaring met dienstverlening aan vermogende families, veelal met een (familie)bedrijf. Zij adviseert hen onder andere op het gebied van vermogensplanning en vermogensstructurering, zowel nationaal als in relatie tot België. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (bedrijfs)opvolgingsvraagstukken, optimale structuren en schenkingstrajecten, maar ook aan fiscale advisering bij echtscheidingen en boedelafwikkelingen. Cindy publiceert op regelmatige basis in VP Bulletin en verzorgt cursussen voor estate planners en notarissen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fiscalisten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten